PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Prowadząca: Beata Halamus


Cele:

1.     Kształtowanie wrażliwości na środowisko przyrodnicz

2.     Uwrażliwienie dzieci na potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

3 .        Zapoznanie z pracą i obowiązkami, ubiorem leśnika

4.         Zaznajomienie z charakterystycznymi cechami środowiska leśnego.

Przebieg spotkania:


1.                  Powitanie gościa

2.                  Słuchanie i rozwiązywanie zagadek:

          Ta osoba pracuje w lesie,

          Dba o niego i go chroni.

          Troszczy się o rośliny, zwierzęta.

          Bywa, że kłusownika przegoni. (leśnik)

 
          Rośnie w nim dużo drzew.

          Słychać tam ptaków śpiew.

          Zbierać w nim można jagody i grzyby.

          Chatki Baby Jagi szukać na niby. (las)

3.                  Zaprezentowanie przez dzieci programu artystycznego:

                     Przedstawienie i odśpiewanie piosenek "Leśne duszki", "Maszeruje wiosna", "Bal na łące"

                     Recytacja wierszy:

 
K. Łaby "Ekologia"

Teraz modna jest na świecie

            Ekologia - dobrze wiecie

            Gdzie nie spojrzeć dookoła,

            Mnóstwo śmieci do nas woła.

                 My działamy tu i teraz,

Pozbieramy co potrzeba

Lasy, plaże, miasto, wieś

Oczyścimy wzdłuż i wszerz.

Puste miejsca zalesimy

Dobry przykład zostawimy,

Ekologii nadszedł czas,

Czystość, czystość ożywi nas.

J. Koperkowiak ,,Mali strażnicy przyrody"

 
Dziś ekologia modne słowo,

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową,

Jej strażnikami się ogłaszamy

Od dziś przyrodzie my pomagamy.

Gdy ktoś bezmyśnie papierek rzuci,

Musisz takiemu uwagę zwrócić,

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Myślcie również o NATURZE

Żeby w zgodzie z nią żyć dłużej

I pomużcie innym dzieciom

Wydać wojnę wszystkim śmieciom.

My jesteśmy dzieci świata

nieba, słońca, ziemi, wody:

I nadeszła chwila taka,

która łączy Przyjaciół Przyrody.

 
     3.   Zapoznanie z pracą, obowiązkami i ubiorem leśnika.

     4.   Zaznajomienie z charakterystycznymi cechami środowiska leśnego:

                     Oglądanie planszy

                     Rozwiązywanie zagadek

                     Określanie cech obecnej pory roku – wiosny.

     5.   Prolekcja leśnika nt. Szanowania środowiska leśnego.

     6.   Wręcznei kwiatów i pożegnanie gościa.