PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

"(…)OTO ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ. DZIŚ W MIEŚCIE DAWIDA NARODZIŁ SIĘ WAM MESJASZ PAN…
ZNAJDZIECIE NIEMOWLĘ OWINIĘTE W PIELUSZKI I LEŻĄCE W ŻŁOBIE(…).

JASEŁKA

Przywitanie zebranych gości.

Kolęda: "Gwiazdo Betlejemska".

Na niebie gwiazdy swe latarnie
Już dawno zapaliły,
A najpiękniejsza nad Betlejem,
Gdzie Jezus śpi nam miły.

Refren
Gwiazdo Betlejemska
Rozpraszaj nocne mroki
I prowadź do Jezusa
I kieruj nasze kroki / 2x

Więc spieszmy się do Maleńkiego
Co w żłóbku się narodził,
By złożyć dary u stóp Jego,
Miłości i dobroci.

Refren
Gwiazdo …

(Aniołowie tworzą grupę zasłaniając żłóbek. Zwróceni do ludzi mówią)

ANIOŁOWIE

O cieszcie się dzieci
Ludzie całej ziemi
Jezus przyjdzie do Was
Z darami swoimi.

(Zapalają się choinki, gwiazda nad żłóbkiem. Aniołowie rozsuwają się, pokazując żłóbek z Dzieciątkiem i Maryją)

Jego Matka Święta
I Niepokalana
Wszystkim wam pokaże
Zbawiciela Pana.

(Aniołowie klękają przed żłóbkiem)

MARYJA (śpiewa)

Lulajże Jezuniu moja perełko
Lulaj ulubione me pieścidełko.

ANIOŁOWIE (śpiewają)

Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj,
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj /2x

ANIOŁOWIE

Cześć Ci składamy
Wielki, Święty Boże
Zrodzony dla ludzi
O tej nocnej porze.

(Aniołowie podchodzą do żłóbka parami oddają Panu Jezusowi pokłon. Potem ustawiają się wkoło na podwyższeniu tworząc tło do żłóbka).

ANIOŁOWIE (śpiewają)

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi
Ciemna noc w jasności
Promienistej brodzi.

DZIECI (śpiewają)

Aniołowie się radują
Pod niebiosy wyśpiewują.

ANIOŁOWIE (śpiewają)

Gloria, Gloria, Gloria
In exelsis deo.

ANIOŁ (pokazując w dal)

Patrzcie, patrzcie dzieci
Pasterzy gromada
Pilnuje w spokoju białych owiec stada.

DZIECI (śpiewają)

Mówiąc do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czem prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel.

WSZYSCY(śpiewają)

Gloria,Gloria,Gloria
In exelsis deo.

(z dala słychać śpiew Pasterzy)

Pójdźmy wszyscy do stajenki
Do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję Matkę Jego.

(w tle słychać melodię kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki)

STARSZY PASTERZ (mówi)

Przyszli do nas z nieba niebiescy posłowie
Mieli złote włosy, korony na głowie
Cuda ogłosili!

( zwraca się do widowni)

Bo czy ludzie wiecie,
Że Bóg obiecany
Rodzi się na świecie!

(z kasety magnetofonowej słychać z oddali kolędę "Bóg się rodzi")

PASTERZ I

Przyszliśmy, czym prędzej
Z darami dla Pana.

PASTERZ II

Wzięliśmy chleb

PASTERZ III

Mleko

PASTERZ IV

Orzechy

PASTERZ V

Barana

PASTERZ VI

Wzięliśmy ze sobą
Skórkę owcy białej
Aby Dzieciąteczku
Nóżki święte grzało

PASTERZE

Zaśpiewamy teraz Tobie
Wesołe piosenki
Abyś do nas się uśmiechnął
Jezu malusieńki

(Z oddali słychać śpiew)

Pastuszkowie hej,
Dość radości tej.
Wracajcie do zagrody,
Pilnować swojej trzody,
Pastuszkowie hej,
Pastuszkowie hej,

(pasterze grają niemo na fujarkach odchodząc)

ANIOŁ

O! Popatrzcie!
Do stajenki idą trzej królowie
Bardzo ładnie ustrojeni
W koronach na głowie

(podczas nagrania "Mędrcy Świata" wchodzą trzej królowie)

KACPER

Złoto w darze Ci przyniosłem
Dziecino kochana.

MELCHIOR

Ja kadzidło wonne,
Kadzidło pachnące.
By Cię uczcić dziecię Boże,
Na sianku leżące.

BALTAZAR

A ode mnie wonna mirra,
Dla Ciebie zebrana.
Boś z wielkiego nieba przyszedł,
Aby cierpieć za nas.

( śpiew dzieci)

I trzej królowie, I trzej królowie,
Ze wschodu przybyli.
I dary Panu, I dary Panu,
W pokłonie złożyli.
Chrystus się rodzi nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

( trzej królowie odchodzą)

ANIOŁ

W noc Bożego Narodzenia,
Chodźcie i Wy dzieci,
Do stajenki Jezusowej,
Gdzie gwiazdeczka świeci.

( śpiew dzieci)

Gdy zapada grudniowa noc,
Każde dziecko cierpliwie czeka,
Na Jezusa, który na świat,
Przyszedł dziś pod postacią człowieka.

Mały Jezu mały Boże,
Przyjmij małe serce me,
Każde dziecko Ci pomoże,
By Ci w nim nie było źle.

DZIECI

My Jezuniu małe dzieci
Podarków nie mamy,
Serca nasze przynosimy,
Przy żłóbku składamy,
Kolędy śpiewamy.

(dzieci śpiewają)

Dziś w stajence mały Jezus się urodził
I pobożnie swoje małe rączki złożył,
Chociaż jest maleńki błogosławi już
Wszystkim, którzy zaśpiewają Mu.

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
Niech kolęduje z nami cała ziemia.
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś,
Niech kolęduje z nami cały świat.

DZIECI
Dziś jest nasze święto
Dziś jest święto dzieci.
Bo dla nas szczególnie
Boża gwiazdka świeci.

Bierzemy opłatek
Stajemy przed wami
By się nim podzielić
Z swymi rodzicami.

Na usta się cisną
Serdeczne życzenia
Niechże mały Jezus
Łaską opromienia.

I niech da dni lepsze
Dni pełne miłości
I niech Boży pokój
W naszych domach gości.
(śpiew dzieci)

W grudniowe noce zimowe noce
Dzieciątko Boże z zimna dygoce
Idzie przez pola pokryte szronem
Wiatr Mu wydzwania piosenki znajome.

Hej kolęda,kolęda
Hej kolędy to czas
Kto ogrzeje rączęta?
Kto schronienie Mu da?

Zaproszenie do wspólnego kolędowania.