PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI - stanowi część wyobrażenia samego siebie,przekonania i odczucia, jakie mamy na własny temat. Jest to uczucie, które mierzy, określa szacunek, jaki mamy sami do siebie i kim jesteśmy.Wywiera ono olbrzymi wpływ na nasz rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie, na umiejętność pełnienia określonych ról. Wyobrażenie, a tym samym poczucie własnej wartości w dużej mierze kształtują kontakty z innymi osobami. Dzieci czerpią swoje odczucie własnej osoby z nastawień do nich osób, które je chronią, które się nimi opiekują. To rodzice i opiekunowie wpajają im i dają do zrozumienia, kim są. dlatego tak ważne jest nastawienie, atmosfera w stosunku do dziecka. Bardzo ważną rolę ma tutaj odpowiednia komunikacja. Wizerunek własny dziecka jest w dużej mierze kształtowany przez to, co rodzice i inne ważne osoby mówią do nich i o nich, i w jaki sposób. Ważne dla dziecka jest odpowiednie zachęcanie i motywowanie do prawidłowego zachowania , do rozwoju, w atmosferze miłości, akceptacji i szacunku. Aby przekonać się, czy dziecko ma pozytywne poczucie własnej wartości słuchaj co ono mówi o sobie w porównaniu z innymi. Poczucie własnej wartości  ujawnia,w jakim stopniu dziecko wierzy w siebie, że jest zdolne, ważne, osiągające sukcesy i wartościowe. Dzieci z wysokim poczuciem  własnej wartości  szanują się, uważają za wartościowe , czują się kompetentne, mają poczucie przynależności. Są przyjacielskie, ufne, zrównoważone, nie mają potrzeby żle się zachowywać, ich stosunki społeczne są dobre, rzadko ulegają wpływom, często podejmują lepsze decyzje. Dzieci o niskim poczuciu własnej wartości są wyizolowane, bezbronne,uważają się za zbyt słabe by osiągnąć cel, zamykają się w sobie, są pasywne.Unikają sytuacji wywołujących strach, pomniejszają swoje talenty,obwiniają o swoje niedociągnięcia, porażki innych . Mają często poczucie bezsilności, trudno im przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady. Krytyka zawsze podważa poczucie własnej wartości  dziecka. Istnieją pozytywne i negatywne formy krytyki. Niestosowna krytyka atakuje dzieci, a nie uczy co zrobiły żle lub co mogły zrobić inaczej. Pomocna krytyka obejmuje opis zachowania i jego konsekwencje. Nie można dziecka też przechwalić. Pochwała wpływa na emocje, musi być konkretna i szczegółowa, nie może być przejaskrawiona, bo może stracić swój pozytywny wpływ. Możemy ocenić stan wyobrażenia samego siebie u dziecka słuchając i obserwując jego uczucia związane z byciem godnym miłości, wartym zachodu, kompetentnym, odpowiedzialnym. Wyobrażenie samego siebie jest w dużej mierze ukrztałtowane poprzez kontakty z innymi ludżmi na dłuższej przestrzeni czasu. Możemy pokazać dzieciom poprzez to jak mówimy i jak się zachowujemy, jak żyją ludzie, którzy mają szacunek do samego siebie. Ponosimy pełną odpowiedzialność za kształtowanie i modelowanie pozytywnego poczucia własnej wartości  .

  Opracowała  Beata Halamus - nauczycielka Przedszkola Nr 3 w Miasteczku Ślaskim