PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Komunikat dla Rodziców. Pilne!

Dyrektor Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim zwraca się do Szanownych Państwa Rodziców/Opiekunów prawnych o informację, kto z Państwa w obecnych warunkach epidemicznych w kraju zainteresowany jest uczęszczaniem dziecka do przedszkola po 24 maja 2020 roku.

Decyzja Państwa powinna być przede wszystkim uzależniona od wykonywania pracy zawodowej poza miejscem zamieszkania przez obojga rodziców i w związku z tym niemożności zapewnienia dziecku opieki w domu.

Państwa informacje są sondażowe i posłużą do podjęcia decyzji o ewentualnym wznowieniu pracy przedszkola.

Proszę o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i udzielenie odpowiedzi do 18 maja 2020 roku.

Proszę o niezwłoczną informację:

Z poważaniem

dyrektor przedszkola mgr Helena Pośpiech