PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/20201 - klik

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rekrutacji do Przedszkola nr 3 w Miasteczku Śląskim na rok szkolny 2020/2021 informujemy, że obecnie liczba wolnych miejsc po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego wynosi 11. Rodzice chcący posłać dziecko do naszego przedszkola w przyszłym roku szkolnym będą mieli na to szansę składając stosowne dokumenty w odpowiednich terminach postępowania uzupełniajacego.

 

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 420/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 23 marca 2020 r. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie na rok szkolny 2020/2021 są następujące:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 2020 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 2020 r.
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 24 marca

Do 7 kwietnia

Od 29 lipca

Do 03 sierpnia

2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynność, o których mowa w art. 157 ust 2 ustawy – Prawo oświatowe Do 15 kwietnia Do 10 sierpnia
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 17 kwietnia

Do godz. 15.00

Do 17 sierpnia

Do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 17 do 24 kwietnia

do godz. 15.00

Od 17 do 24 sierpnia

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Do 4 maja

Do godz. 15.00

Do 27 sierpnia

Do godz. 15.00

6. Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora