PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
W związku z decyzją Organu Prowadzącego Przedszkole nr 3 w Miasteczku Ślaskim pozostaje zamknięte przynajmnij do 24 maja 2020 roku. Kolejne informacje w sprawie ewentualnego otwarcia przedszkola będą podane do wiadomości do 22 maja 2020 roku.
Życzymy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom dużo zdrowia i wytrwałości.
 
Poniżej oficjalne stanowisko Urzędu Miejskiego w Miasteczku Ślaskim dostępne na stronie internetowej:
 
 

"Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie, informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w dniu 6 maja 2020 r. wspomniane publiczne przedszkola nie będą otwierane.

Z uwagi na zgłaszane do przedszkoli zainteresowanie rodziców tą formą opieki, rozważana jest możliwość ponownego otwarcia przedszkoli po 24 maja 2020 r., oczywiście po zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków wszystkim dzieciom oraz pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym tych placówek.

Ostateczną decyzję w zakresie ponownego otwarcia przedszkoli podamy do wiadomości do 22 maja 2020 r.

W związku z ciągle obowiązującym w naszym kraju stanem pandemii koronawirusa, Gmina Miasteczko Śląskie, podejmując wszelkie działania, priorytetowo traktuje zdrowie i życie ludzkie.

Wszystkim Mieszkańcom Miasteczka Śląskiego życzymy dużo zdrowia i optymizmu."