PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Język Angielski            Prowadząca Pani Monika

MARZEC 5-6 latki

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU

PORY ROKU - SEASONS [sizens]

Cztery pory roku - four seasons [ fo sizens]

WIOSNA - SPRING [spring]

-       warm - ciepło [łorm]

-       flower - kwiatek [flałe]

-       picnic - piknik [pYknyk]

It is spring - jest wiosna [it ys spring]

I love going on a picnic in spring - uwielbiam chodzić na pikniki [ aj low gołin on e pyknyk in spring]

LATO - SUMMER [SAME]

-       hot - gorąco [ hot]

-       vacation - wakacje [wejkejszyn]

-       beach - plaża [biicz]

It is summer - jest lato [it ys same]

Summer is so hot - lato jest takie gorące [ same ys soł hot]

I love summer vacation - uwielbiam letnie wakacje [ aj low same wejkejszyn]

In summer we go to the beach - latem chodzimy na plażę [in same łi goł tu de biicz]

FALL - JESIEŃ [FOL]

-       cool - chłodno [kul]

-       leaves - liście [liws]

-       harvest - zbiory [ hawest]                          

It is fall - jest jesień [it ys fol]

The leaves are falling - liście spadają [ in fol liws a folin]

Fall is the season of harvest - jesień to pora zbiorów [ de fol ys sizen fo havest]

WINTER - ZIMA [łinter]

-       cold - zimno [ kold]

-       snow - śnieg [snoł]

-       snowman - bałwanek [ snołmen]            

It is winter - jest zima [it ys łinter]

It snows a lot in winter - zimą pada dużo śniegu [it snołs e lot in łinter]

We are making a snowman - lepimy bałwanka [ łi a mejkin e snołmen]

Piosenka o porach roku (Season song for preschool)

https://www.youtube.com/watch?v=fWcQpub7-cE