PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Język Angielski            Prowadząca Pani Monika

MARZEC 4-latki

PORY ROKU:

SPRING - WIOSNA [ SPRING]

SUMMER – LATO [ SAME]

FALL – JESIEŃ [FOL]

WINTER – ZIMA [ŁINTER]

HOT – GORĄCO [ HOT]

SUN – SŁONECZKO [ SAN]

FLOWER – KWIATEK [FLAŁE]

BEACH – PLAŻA [ BIICZ]

PICNIC – PIKNIK [PYKNYK]

VACATION – WAKACJE [ WEKEJSZYN]

COOL – CHŁODNO [KUL]

COLD – ZIMNO [ KOLD]

SNOW – ŚNIEG [SNOŁ]

SNOWMAN – BAŁWANEK [ SNOŁMEN]

https://www.youtube.com/watch?v=owppK-GHPTU

Piosenka o porach roku (Season song for preschool)

https://www.youtube.com/watch?v=fWcQpub7-cE