Religia               Prowadząca SM Auxiliana

Katecheza 2.06.2020

6 latki

Temat: Zmartwychwstały Jezus odwiedza moją miejscowość.

  1. Omówienie Uroczystości Bożego Ciała. https://www.youtube.com/watch?v=bXiuSdFTkXU
  2. Kształtowanie postawy wiary, w obecność Jezusa w Eucharystii.
  3. Narysuj siebie w procesji Bożego Ciała. Pokoloruj obrazek str.94.

IDZIE JEZUS RAZEM Z NAMI

W PROCESJI GO UWIELBIAM

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA

5 latki

Temat: Boże Ciało - czcimy Jezusa ukrytego w białym chlebie.

  1. Omówienie procesu powstawania chleba.
  2. Poznanie prawdy, że Jezus zamieszkał w Chlebie EUCHARYSTYCZNYM.
  3. Omówienie procesji Bożego Ciała.
  4. Wklej naklejkę i przyjrzyj się, jak wygląda jeden z ołtarzy pomaluj kwiaty str. 100

IDZIE JEZUS ULICAMI,

MY WITAMY GO KWIATAMI.

Katecheza 4.06.2020

6 latki

Temat: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów.

1. Kształtowanie postawy wiary, w obecność Jezusa w monstrancji.

2. Oddanie czci Bogu przez udział w procesji Bożego Ciała.

3. W czasie procesji Bożego Ciała ksiądz w monstrancji niesie Jezusa. Dzieci sypią przed Nim kwiaty. Połącz kropki i pokoloruj monstrancję. Połącz w pary kwiaty, które Kasia i Ewelina zebrały na łące i pokoloruj je. Str.95

5 latki

Temat: Zmartwychwstały Jezus odwiedza moją miejscowość.

  1. Omówienie Uroczystości Bożego Ciała. https://www.youtube.com/watch?v=bXiuSdFTkXU
  2. Kształtowanie postawy wiary, w obecność Jezusa w Eucharystii.
  3. Wykonaj ćwiczenie str. 101

IDZIE JEZUS RAZEM Z NAMI

W PROCESJI GO UWIELBIAM

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA