PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Religia               Prowadząca SM Auxiliana

Katecheza 7 maj

5 latki

Temat: Zesłanie Ducha świętego.

  1. Poznanie prawdy, że Jezus posłał Ducha Świętego.
  2. Kształtowanie postawy radości z obecności Ducha Świętego.
  3. Wykonaj ćwiczenia na str. 92 i 93

JEZUS POSYŁA DUCHA ŚWIĘTEGO,

ON JEST POMOCĄ DLA KAŻDEGO.

6 latki

Temat: Jestem Kochanym dzieckiem Boga.

  1. Uświadomienie, że Bóg jest Ojcem wszystkich wierzących.
  2. Wzbudzanie wdzięczności wobec Boga, za Jego ojcowską miłość.
  3. Wykonaj ćwiczenia str. 94 i 95.
  4. Naucz się piosenki dzieckiem Bożym jestem ja https://www.youtube.com/watch?v=-xonOBOg_-g

JESTEM DZIECKIEM BOŻYM,

BO BÓG MNIE STWORZYŁ.