PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Religia                        Prowadząca SM Auxiliana

Katecheza 5 maj

5 latki

Temat: Pan Jezus zaprasza mnie do swojego stołu

  1. Piosenka „Idzie mój Pan”- https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0
  2. Dokończ kolorować obrazek na str. 88 i 89.

6 latki

Temat: Maryja naszą matką

  1. W maju ludzie gromadzą się przy kapliczkach, aby oddawać część Maryi. Modlą się litanią i śpiewaj pieśni o Matce Bożej. https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA  

Wklej naklejkę str. 90

  1. Wytnij wycinankę z obrazem Maryi i wlej w odpowiednie miejsce. Pokoloruj kapliczkę.
  2. Naucz się śpiewać pieśni chwalcie łąki umajone https://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E