PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Katecheza dla 6-latków 23 kwietnia

Temat: Pismo święte listem Boga do ludzi.

  1. Przedstawienie Biblii jako listu Boga do każdego człowieka. https://www.cda.pl/video/16312369c
  2. Nauka gestów wykonywanych podczas odczytywania Ewangelii w kościele.
  3. Wychowywanie do szacunku wobec księgi Pisma św.
  4. Uzupełnij ćwiczenia str. 30 i 31

Nauka piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=ug-5Hzv6Mm8

Czytaj Biblię, módl się codziennie.

Czytaj Biblię, módl się codziennie.

Jeśli wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz.

Katecheza dla 5- latków 23 kwietnia

Temat: Pismo święte listem Boga do ludzi.

  1. Przedstawienie Biblii jako listu Boga do każdego człowieka. https://www.cda.pl/video/16312369c
  2. Nauka gestów wykonywanych podczas odczytywania Ewangelii w kościele.
  3. Wychowywanie do szacunku wobec księgi Pisma św.

4.Obejrzyj z rodzicami biblię dla dzieci poproś o przeczytanie fragmentu lub obejrzyj fragment biblii np.

https://www.youtube.com/watch?v=7o79uadUhGI

5.Nauka piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=ug-5Hzv6Mm8

Czytaj Biblię, módl się codziennie.

Czytaj Biblię, módl się codziennie.

Jeśli wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz, jeśli wzrastać chcesz.