PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Katecheza dla 6- latków na wtorek 7 kwietnia

Temat: Zmartwychwstały Jezus jest ze mną.

2.Zapoznanie z tekstem biblijnym o zmartwychwstaniu Jezusa.

   3.Uzupełnienie ćwiczeń str. 82 i 83

4.Nauka piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM

Bóg nie umarł, Jezus żyje. /3

Daj Mu ręce swe.

Daj Mu nogi swe.

Daj Mu serce swe.

Daj Mu duszę swą.

On twoim Panem jest.

Katecheza 5- latków na wtorek 7 kwietnia

Temat: Cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa.

2.Powtórzenie wydarzeń związanych ze zmartwychwstaniem Jezusa.

3.Uzupełnienie zeszytów ćwiczeń: str.84 i 85

4.Nauka piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM

Bóg nie umarł, Jezus żyje. /3

Daj Mu ręce swe.

Daj Mu nogi swe.

Daj Mu serce swe.

Daj Mu duszę swą.

On twoim Panem jest.