PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

GRUPA IV „MALI ODKRYWCY”   Wychowawca: mgr Henryka Pytlok

 

Data: 17. 04. 2020 r. (PIĄTEK)

TEMAT: CZŁOWIEK I ZWIERZĘTA

- zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

- rozwijanie wrażliwości dotykowej

- usprawnianie narządów mowy

- zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną

* Wykonanie makiety „ W wiejskiej zagrodzie” – lepienie z plasteliny

( pomoce: plastelina, sztywny karton, krepina: zielona i niebieska, nożyczki, kle, papier kolorowy)

Dzieci oklejają tekturę zieloną krepiną. Lepią z plasteliny sylwety zwierząt z wiejskiego podwórka. Mogą wykonać inne potrzebne elementy wiejskiego podwórka (np. płot, drzewa, staw dla kaczek) według własnych pomysłów.

1. Co nam dają zwierzęta? - rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmuller

„ Śniadanie”

Jedźmy na wieś – daję słowo,

że tam można podjeść zdrowo.

Już od rana białą rzeką

wyśmienite płynie mleko.

Płynie do nas wprost od krowy,

serek będzie z niego zdrowy.

Kura chwali się od rana:

- Zniosłam jajko, proszę pana!

Proszę spojrzeć- to nie bajka.

Wprost od kury są te jajka!

Jeszcze tylko kromka chleba

i do szczęścia nic nie trzeba.

zwierzeta udomowione Small

* Rozmowa na temat wiersza.

Nauczyciel pyta: Dlaczego autor wiersza zachęca do wyjazdu na wieś? Czym chwaliła się kura? Jakie jeszcze inne zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku? Następnie układa na dywanie zdjęcia zwierząt, które można spotkać na wsi. Prosi o wybranie tych, o których jest mowa w wierszu( 5 latki) i ułożenie ich jeden pod drugim. Potem układa kartoniki, na których znajdują się zdania:

Krowa daje mleko. Kura znosi jajka. Dzieci ( 6 letnie) odczytują je i układają pod odpowiednimi obrazkami.

* Określenie znaczenia zwierząt dla człowieka

Nauczyciel pyta dzieci:

Jak myślicie, po co ludzie hodują zwierzęta ( np. kury, kaczki, gęsi, krowy, konie, świnie, owce, indyki?)

Zwraca uwagę na konieczność opiekowania się zwierzętami.

* Rozpoznawanie pochodzenia wybranych produktów i sposobów ich wykorzystywania.

Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel umieszcza na stoliku: kłębek wełny, jajko, opakowanie po mleku, poduszkę, pędzel oraz zdjęcia: krowy, konia, owcy, gęsi, kury. Prosi, aby dzieci połączyły w pary produkty ze zdjęciami zwierząt.

co nam dają zwierzeta karta pracy Small

* Karty Pracy cz.4 nr 66 ( 5 latki)

Dzieci:

- rysują po śladach od zwierząt do produktów, które dzięki nim otrzymujemy

- nazywają zwierzęta i produkty

- kolorują rysunki

- wyjaśniają z czego są otrzymywane produkty przedstawione na zdjęciach

* Karty pracy cz.4 nr 67( 5 latki)

Dzieci:

- słuchają tekstu czytanego przez 6 latki

- oglądają obrazki

- patrzą kolejno na obrazki i mówią, jakie czynności wykonuje się na wsi

- nazywają narzędzia służące do pracy w ogrodzie

* Karty Pracy cz.4 nr 80 ( 6 latki)

Dzieci:

- rysują po śladach od zwierząt do produktów, które dzięki nim otrzymujemy

- nazywają zwierzęta i produkty

- kolorują rysunki

- rysują szlaczki, a potem – samodzielnie

* Karty pracy cz.4 nr 81 ( 6 latki)

Dzieci:

- czytają tekst

- słuchają wypowiedzi 5- latków na temat obrazków

- rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16

Pomoce: woreczki, tamburyn)

* Zabawa orientacyjno – porządkowa

Dzieci biegają po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Gdy instrument milknie, dzieci zatrzymują się, kładą woreczki na różnych częściach ciała np. na głowie, na karku, na barku, na ramieniu wyprostnym w przód, w tył, na dłoni, na plecach, pod kolanem, na kolanie, na stopie. Przyjmują taką pozycje, aby woreczek nie spadł ( skłon głowy w przód, opad tułowia w przód, stanie na jednej nodze).

* Ćwiczenia szyi ( z elementem zręczności)

Dzieci stoją, na głowach mają woreczki. Na sygnał nauczyciela zrzucają woreczki do dłoni, ułożonych na wysokości pasa. W kolejnych powtórzeniach próbują chwytać woreczki jedną ręką, na zmianę – prawą, lewą.

* Ćwiczenia wyprostne połączone z ćwiczeniami nóg

Dzieci stoją, trzymają woreczki na głowach. Na sygnał nauczyciela wykonują przysiad podparty, starając się, by woreczki nie zsunęły się im na podłogę i wracają do pozycji wyjściowej.

* Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „ Zabawy kotka z myszką”

Dzieci ( kotki) ustawiają się w dowolnym miejscu sali, w pozycji na czworakach. Woreczki ( myszki) leżą na podłodze przy ich dłoniach. „ Kotki trącają myszki łapkami” na zmianę: lewą, prawą. „ Przestraszone myszki uciekają” – dzieci przesuwają woreczki ruchem ślizgowym do przodu, a „ kotki usiłują dogonić myszki”- w pozycji na czworakach zbliżają się do woreczków. „ Myszki ponownie uciekają” i zabawa toczy się dalej.

* Ćwiczenia oddechowe

Dzieci maszerują dookoła sali, unoszą woreczki trzymane w obu dłoniach przodem w górę, wykonując wdech i opuszczają w dół- wykonując wydech.

Data: 16. 04. 2020 r. (czwartek)

TEMAT: ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA I ICH DZIECI

Cele

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka ( dorosłe i młode)

- poprawnie odmienia rzeczowniki, układa rymy i zdrobnienia

- opisuje wygląd zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych

1. Utrwalenie wiadomości o domach wybranych zwierząt

( Pomoce: dwie kostki: jedna oklejona z wszystkich stron zdjęciami zwierząt ( np., krowy, konia, kury, psa, bociana, myszy), a druga – nazwami ich domów ( np.: obora, stajnia, buda, gniazdo, norka)

dzieci siedzą w kole i kolejno rzucają kostką ( 5 latki rzucają kostką ze zdjęciami zwierząt, a 6 latki – kostką z nazwami ich domów). Nazywają wylosowane zwierzę, jego dom oraz naśladują głos( 5 latki) lub odczytują nazwę domu: zgadują, kto w nim mieszka, naśladują głos zwierzęcia.

* Poznanie różnych przysłów związanych ze zwierzętami hodowanymi na wsi. Wyjaśnienie ich sensu logicznego i znaczenia

( Pomoce: kartoniki, na których są zapisane przysłowia związane ze zwierzętami, zdjęcia zwierząt, o których jest mowa w przysłowiach).

Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel układa zdjęcia zwierząt oraz kartoniki, na których są napisane związane z nimi przysłowia np.:

Nie dla psa kiełbasa

Wierny jak pies

Skrobie jak kura pazurem

Zamienił byka na indyka

I w sto koni nie dogoni.

Dzieci 6 letnie kolejno wchodzą do środka koła, odczytują przysłowia i układają kartoniki na dywanie. Dzieci 5 letnie wybierają zdjęcie zwierzęcia, o którym jest mowa w przysłowiu, i umieszczają je obok kartonika z zapisanym przysłowiem. Następnie wspólnie starają się odgadnąć sens logiczny i znaczenie przysłowia.

2. Z wizytą na wsi – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby „ Kaczęta,

prosięta … konięta?

( Pomoce: Książka s. 62 – 65)

Dzieci przyglądają się ilustracjom i słuchają opowiadania

Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszkała na wsi, daleko od miasta. Ma tam własne gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem. Nie mógł się doczekać kiedy zobaczy go ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła się, że będzie mogła głaskać i karmić zwierzęta, które hoduje ciocia. Kiedy tylko stanęła na podwórku, wykrzyknęła:

- Mogę pogłaskać owieczkę?

Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. - Lepiej nie, to baran z twardymi rogami, nie lubi głaskania.

Ada zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez podwórko.

- Olek! Ciocia ma łabędzie! - piszczała zachwycona.

- Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi!

Olek, aż za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się na cztery strony świata, za to gąsior wyciągnął długą szyję, zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadła u buta Ady.

- Ty łobuzie, nie strasz mi gości! - skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę. - Chodźmy do kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta. Jest też gęś z gęsiętami i kaczka z kaczętami. Będziesz je mogła głaskać bez problemów.

Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo powiedział: - Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my zajrzymy do stajni. Do koni i źrebaków. Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię opowieściami o swoich przygodach.

- Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie zęby w uśmiechu i zawołał „ I-haa!”. To na pewno znaczyło „ dzień dobry”! - mówił uradowany Olek.

- A mnie pocałowało prosię- chwaliła się Ada.

Ciocia potwierdziła. Gdy Ada pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gęsiąt i pięć kacząt, poszły do chlewni. „ Tutaj są świnie z prosiętami”, uprzedziła ją ciocia. Wzięła jedno różowe prosię na ręce i posunęła Adzie do pogłaskania. Prosię, niewiele myśląc, trąciła Adę noskiem w policzek i chrząknęła. Ada była zachwycona. Potem odwiedziła owce z owieczkami i barankami. Nie odważyła się jednak na ich pogłaskanie, chociaż ciocia zapewniała, że owcze dzieci, nawet te z małymi różkami, nie są groźne. Później, już razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory, do krów i cieląt. Co się tam wydarzyło, tego dzieci nie opowiedziały. Zdradzę wam w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła Adę ogonem w nos.

- Nic nie mówicie o krowach? - zdziwiła się babcia.

- Bo krowie ogony brzydko pachną – wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy tym okropnie. - A wiesz, czego się dziś nauczyłam? - pośpiesznie zmieniła temat. - Posłuchaj: dziecko kury to kurczątko, gęsi- gąsiątko, kaczki- kaczątko, świnki- prosiątko, konia- koniątko, a krowy- krowiątko- wyliczała.

Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno.

zwierzeta udomowione Small

* Rozmowa na temat opowiadania

( Książka s. 62- 65)

Dzieci przyglądają się obrazkom w książce i opowiadają o wizycie Olka i Ady na wsi. Czytają tekst umieszczony pod obrazkami ( 6 latki)

* Zabawa ruchowa „ koniki”

Dzieci ( koniki), w zależności od rytmu wygrywanego na tamburynie, „ idą stępa” ( powoli, wysoko unosząc nogi), „ poruszają się kłusem” ( biegną na palcach, ale jeszcze nie szybko), „ galopem” ( biegną szybko na całych stopach). Podczas poruszania się kląskają językiem- naśladują odgłos uderzania końskich kopyt o ziemię.

* Wymyślanie przez dzieci krótkich rymowanek do podanych zdrobnień nazw młodych zwierząt.

Dzieci wymyślają krótkie rymowanki do podanych przez nauczyciela nazw młodych zwierząt, np.

Prosiątko bardzo polubiło żółte kurczątko.

Cielątko to bardzo miłe zwierzątko.

Kaczątko wygląda jak niewiniątko.

Cielaczek nosi czarno- biały fraczek.

( Pierwszą, przykładową rymowankę wypowiada nauczyciel. Zdania nie muszą być poprawne pod względem logicznym, mogą śmieszne). Jeśli dziecko ma problemy z układaniem krótkich rymowanek, układają rymy tylko do zdrobnień, np.

jagniątko- cielątko

* Karty Pracy cz.4 nr 64 ( 5 latki)  

Dzieci:

- łączą zdjęcia mam ptaków hodowlanych na wsi z obrazkiem ich dzieci

- słuchają zdań, czytanych przez 6- latki

- czytają z nauczycielem wyrazy: tak, nie

- piszą „ x” pod wyrazem „ tak”, jeśli zdanie jest prawidłowe

- piszą „ x” pod wyrazem „ nie” jeśli zdanie jest fałszywe

* Karty Pracy nr 65 ( 5 latki)

- łączą zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka ze zdjęciami ich dzieci

- przypominają sobie, że te zwierzęta to ssaki

- nazywają mamy i ich dzieci

- kończą rysować kurki według wzoru, a potem je kolorują

Karty pracy cz.4 nr 78 ( 6 latki)

Dzieci:

- łączą zdjęcia mam ptaków - łączą zdjęcia mam ptaków hodowlanych na wsi z obrazkiem ich dzieci

- czytają tekst

- czytają z nauczycielem wyrazy: tak, nie

- piszą „ x” pod wyrazem „ tak”, jeśli zdanie jest prawidłowe

- piszą „ x” pod wyrazem „ nie” jeśli zdanie jest fałszywe

* Karty Pracy nr 79 ( 6 latki)

- łączą zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka ze zdjęciami ich dzieci

- przypominają sobie, że te zwierzęta to ssaki

- nazywają mamy i ich dzieci

- kończą rysować koguciki według wzoru, a potem je kolorują

3. Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku „ Kury na grządkach”

Nauczyciel rozkłada szarfy w rzędzie, jedna pod drugą. Są to grządki. Pod grządkami ustawiają się dzieci ( kury). Skaczą obunóż pomiędzy grządkami.

* Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej „ Zaginione zwierzątko”

Dzieci siedzą w jednym końcu sali, odwrócone tyłem do nauczyciela. Zamykają oczy. Nauczyciel chowa w dowolnym miejscu sali zabawkę dźwiękową – dowolne zwierzę. Dziecko odnajduje zabawkę, kierując się wydawanym przez nią odgłosami.

* Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka

Kiedy pędzę, galopuję,

powiew wiatru w nozdrzach czuję.

Jeśli cukru kostkę dasz,

miejsce na mym grzbiecie masz.     ( koń)

Czarne, białe i łaciate,

spotkasz je na łące latem,

nikt przed nimi nie ucieka,

dać Ci mogą dużo mleka.     ( krowa)

Co to za damy żyją w chlewiku?

Grube, różowe, jest ich bez liku.

Małe oczka, krótkie ryjki mają

i zawsze chrum, chrum, chrumkają       ( świnki)

Dość nerwowe jestem zwierzę,

jeśli na łące nie leżę.

Walczę z toreadorami,

a  ciosy zadaję rogami.     ( byk)

Nie na polu, nie pod miedzą,

lecz na hali trawkę jedzą.

Wełniane kubraczki mają,

wełnę na sweterki dają.   ( owca)

Dumny bardzo jest z ogona,

chociaż pawia nie pokona.

Nocuje zawsze w kurniku,

rankiem pieje "Kukuryku!".     ( kogut)

Wytworny jest niebywale,

czerwone nosi korale.

Gdy na drodze mu ktoś stanie,

to usłyszysz ... gulgotanie.   ( indyk)

Nie czuj przy niej żadnej trwogi,

choć kopyta ma i rogi.

Jej braciszka dobrze znasz,

to Matołek słynny nasz.   ( koza)

Siedzi na grzędzie w kurniku

i nie woła kukuryku.

O pisklęta swoje dba,

gdy dasz ziarno, jajo da.     ( kura)

Może być dzika, może też domowa.

Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa.     ( kaczka)DATA: 15. 04. 2020 R. (ŚRODA)

TEMAT: MIESZKAŃCY WIEJSKIEGO PODWÓRKA

- wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt hodowanych na wsi

- usprawnianie artykułu artykulacyjnego

- rozwijanie umiejętności czytania

- rozwijanie sprawności ruchowej

* Karty pracy cz.4 nr 61 ( 5 latki)

Dzieci: - łączą zdjęcia w kołach z obrazkami, których nazwy rozpoczynają się tak samo

- czytają z nauczycielem wyraz: żaba

- układają taki sam wyraz z liter odszukanych wśród naklejek

* Kart Pracy cz.4 nr 75 ( 6 latki)

Dzieci:

- kolorują koła z sylabami, tworzącymi dany wyraz na ten sam kolorowa- czytają sylaby, dokonują syntezy i odczytują wyrazy

piszą litery „ ż, Ż” po śladach, a potem – samodzielnie

Kolorowanie rysunku: ( 5 i 6 latki)

- dla każdego dziecka Wyprawka karta M, kredki

- dzieci kolorują rysunek przedstawiający wiejskie podwórko

wiejskie podwórko Small

1. Na wiejskim podwórku-teatrzyk na podstawie wiersza A. Widzowskiej „ Kogutek”

* zaproszenie do teatru

Nauczyciel zaprasza dzieci do teatru. Rozdaje bilety – kartoniki z różną liczbą figur geometrycznych ( dla dzieci 5 letnich), kartoniki z liczbami ( dla dzieci 6 letnich).

Dzieci zajmują miejsca na krzesełkach oznaczonych w taki sam sposób jak bilety, które otrzymały. Nauczyciel przypomina zasady zachowania obowiązujące podczas oglądania przedstawienia.

Inscenizacja wiersza A. Widzowskiej „ Kogutek”

Obudziło się słoneczko,

zaświeciło tuż nad rzeką

i promykiem pac! Kogutka.

- Wstawaj śpiochu! Piej! Pobudka!

Dzieci wołają: - Wstawaj!

Lecz kogucik oczy mruży,

chciałbym pospać trochę dłużej …

- Niech zwierzęta budzi kotek,

który słodko śpi pod płotem.

Kot przeciąga się na ganku

- Lubię miauczeć oo poranku …

Jak nie piśnie: - Miauuuu! Pobudka!

Na to przybiegł pies z ogródka.

Warknął: - Słyszę kocie piski!

Aż mi kość uciekła z miski!

Hau, hau! To najlepszy budzik,

nawet świnki śpiochy zbudził!

Świnki wyszły na podwórze

- My też chcemy śpiewać w chórze!

Miauczki, szczeki, kukuryki

zamieniamy w śliczne kwiki!

Wtem pojawił się kogucik

- Proszę więcej się nie kłócić!

Kto jest mistrzem przebudzanek?

Niech rozstrzygnie pan baranek!

Baran rzekł:

- Przestańcie skrzeczeć!

Budzik może tylko beczeć!

Beeee! Beeee! Każdego ranka,

więc głosujcie na baranka!

Przydreptała krówka w łaty

- Ja zamruczę!

Kto jest za tym?

Muuu tak miłe jest dla uszka,

że obudzi w mig leniuszka!

Przyczłapały żółte kaczki,

białe gąski i kurczaczki.

Wszyscy chcą od rana gdakać,

piszczeć, gęgać albo kwakać!

Dość miał kogut tego krzyku.

Zapił głośno- Kukurykuuu!

Wiecie, kto nas będzie budzić?

Zwykły elektryczny budzik.

* Rozmowa na temat przedstawienia. Nazywanie domów poszczególnych zwierząt. Nauczyciel pyta: Jakie zwierzęta występowały w przedstawieniu? Jaki problem miały zwierzęta? Jakie zdanie miały zwierzęta na temat porannej pobudki? Jak zakończyła się ta historia?

Następnie dzieci kolejno losują z pojemnika zdjęcia zwierząt występujących w przedstawieniu. Wymieniają ich nazwy.

Nauczyciel pyta np. Gdzie mieszka krowa?

Dzieci odpowiadają. W ten sposób wymieniają domy wszystkich zwierząt występujących w przedstawieniu.

zwierzęta i ich domy

* Dzieci 5 letnie:

- składanie obrazka w całość. Przeliczanie słów w zdaniu. Układanie zdań.

( Pomoce: dla każdego dziecka koperta, a w niej zdjęcie przedstawiające dom zwierzęcia pociętego na części)

Nauczyciel wręcza każdemu dziecku kopertę, w której znajduje się pocięte na części zdjęcie przedstawiające dom zwierzęcia. Dzieci składają je w całość. Dzieci powtarzają zadania, które ułożyły dzieci 6 letnie; liczą w nich słowa, a wynik wskazują na palcach.

Dzieci układają dowolne zdania, w których występuje nazwa wybranego domu zwierząt wiejskich.

* dzieci 6 letnie:

- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Odczytywanie zdań. Układanie zdań.

( Pomoce: koperta , a w niej rozsypanka wyrazowa – przykłady wypowiedzeń:

Stajnia to dom konia.

Kurnik to dom kur i koguta.

Obora to dom krowy.

Buda to dom psa.

* Nauczyciel wręcza każdemu dziecku kopertę, w której znajduje się rozsypanka wyrazowa. Dzieci układają z niej zdania.

- Dzieci głośno odczytują zdania ułożone z rozsypanki wyrazowej.

* Karty pracy cz. 4 nr 62-63 ( 5 latki)

Dzieci:

- oglądają obrazek, odszukują i nazywają przedstawione na nim zwierzęta

- opowiadają co się dzieje na obrazku

- słuchają tekstu czytanego przez nauczyciela

- naśladują głosy zwierząt z wiejskiego podwórka

* Karty pracy cz.4 nr 76- 77 ( 6 latki)

Dzieci:

- odszukują wśród naklejek nazwy: owce, krowy, konie, kury, indyk, kogut

- naklejają je przy odpowiednich obrazkach zwierząt

- nazywają pozostałe zwierzęta

- opowiadają co się dzieje na obrazku

- czytają tekst

- naśladują glosy zwierząt z wiejskiego podwórka

* Zabawa ruchowa z elementem pełzania „ Sprytny kotek”

( Pomoce: kolorowy sznurek)

Nauczyciel umieszcza w sali kolorowy sznurek ( mniej więcej na wysokości kolan dziecka). Dzieci ( koty) mają przejść pod sznurkiem ( płotkiem) tak, aby go nie dotknąć. Jeśli dziecko dotknie sznurka, próbuje przejść kolejny raz.

* Ćwiczenia oddechowe „ Zagubione jajko”

( Pomoce: kartony- zielony i brązowy, piłeczka do ping- ponga, słomka)

Nauczyciel układa na stole dwa kartony: zielony ( symbolizuje trawę) i brązowy ( kurnik). Na zielonym kartonie ( trawie) kładzie piłeczkę do ping- ponga ( jajko). Dziecko za pomocą słomki przenosi „ jajko z trawy do kurnika” ( podczas głębokiego wdechu piłeczka będzie trzymała się słomki).

* Ćwiczenia emisyjne na sylabach: chrum, chrum, ko, ko, kwa, kwa, hau, hau, gę, gę

( dzieci powtarzają odgłosy zwierząt)

 

Data: 14. 04. 2020 r. ( wtorek)

TEMAT: GRAMY W ZIELONE

- wzbogacenie wiedzy o środowisku lokalnym

- rozwijanie mowy

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- poznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych tekstów

- rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej

1. Wyszukiwanie w książkach i czasopismach dla dzieci obrazków lub zdjęć przedstawiających zwierzęta z wiejskiego podwórka. Dzieci podają ich nazwy, wyróżniają w nazwach pierwszą głoskę , dzielą nazwy na sylaby ( 5 latki), wymieniają głoski w wyrazach ( 6 latki).

* „ Gdzie ukrył się kot?” - rozwijanie sprawności manualnej i orientacji w przestrzeni

( Pomoce: maskotka, karteczki z zadaniami do wykonania przez dzieci np. Podskocz pięć razy. Zrób siedem przysiadów. Zaklaszcz cztery razy. Kłębek wełny)

Nauczyciel chowa w dowolnym miejscu maskotkę do której jest przyczepiona kartka za zadaniem do wykonania dla dziecka ( np. Podskocz pięć razy …). Od miejsca ukrycia do środka sali jest rozciągnięta wełna. Kłębek lezy w centralnym miejscu sali. Chętne dziecko odnajduje maskotkę, nawijając wełnę na kłębek i podążając jego śladem. Przy pomocy nauczyciela odczytuje napisane na kartce zadanie i je wykonuje.

* Rozmowa na temat mieszkańców wiejskiego podwórka na podstawie ilustracji.

zwierzeta gospodarskie

2. Słuchanie piosenki „ Podwórkowa awantura”. ( sł. I muz.K. Gowlik)

1. Wpadła na podwórko pani kura,

zła i wściekła jak gradowa chmura. I od razu głośno krzyczy:

- Ko, ko, ko, ko, ko, ko.

Tylko moje kurczątko się liczy!

Ref: Dzisiaj na podwórku awantura.

Piesek, świnka, kaczka, gąska, kura

kłócą się, ojej, kłócą się, że hej!

Które dziecko jest ładniejsze ,

które najpiękniejsze jest.

2. Pani świnka biegnie już z chlewika.

- Co mi pani tutaj dziś wytyka!

- woła tak do kury matki.

- Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum

Moje dzieci śliczne są jak kwiatki!

Ref: Dzisiaj na podwórku…

3. Leci kaczka, że aż gubi pióra.

- To, co słyszę, to jest przecież bzdura!

Kury, świnki są tak brudne,

kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa.

Moje dzieci są po prostu cudne.

Ref: Dzisiaj na podwórku …

4. Z budy wyskoczyła też psia mama.

Co się dzieje to ja nie wiem sama!

Wygrywają moje psiaczki

hau, hau, hau, hau, hau, hau

Najwspanialsze przecież to dzieciaczki!

Ref: Dzisiaj na podwórku ….

5. Tupie gąska mocno nadąsana

Co ja słyszę, kłótnia tu od rana

No i o co moje pieski?

Gę, gę, gę, gę, gę, gę

Moje gąski to jest ród królewski!

Ref: Dzisiaj na podwórku …

6. Przyszła wreszcie gospodyni miła

Głośne kłótnie szybko uciszyła

Wszystkie dzieci, moje drogie panie

Śliczne są, cudne są

A ja teraz proszę na śniadanie!

Ref: Dzisiaj na podwórku ...

* Rozmowa na temat piosenki

Z ilu zwrotek składa się piosenka? O co kłócą się zwierzęta w piosence?

O jakich zwierzętach jest mowa w kolejnych zwrotkach? Jak nazywamy mamę, tatę, dziecko w rodzinach zwierząt ( ptaków) przedstawionych w piosence?

* „ Lis i kury” – zabawa orientacyjno – porządkowa

Jedno dziecko jest „ lisem”. Nauczyciel wyznacza miejsce, gdzie znajduje się „ kurnik”. Siedzą w nim na grzędach ( skrzyżnie, z wyprostowanymi plecami) pozostałe dzieci „ kury”. Na dźwięk bębenka „ kury wychodzą na podwórko i jedzą ziarna” ( w przysiadzie stukają palcem o podłogę). Na hasło: „ Lis się skrada”, „ kury” jak najszybciej wracają do „ kurnika”. Kiedy „ lis” złapie odpowiednią liczbę „ kur” następuje zmiana ról.

* „ Przestraszona kurka” – ćwiczenie z elementem równowagi

Dzieci stoją na jednej nodze i machają ramionami ( skrzydłami)- „ kurka przestraszyła się szczekającego pieska”.

* „ Konie do stajni” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania

Dzieci ( konie) ustawiają się pod ścianą ( w stajni) w szeregu. Na hasło: Konie do stajni- wracają do „ stajni” i ustawiają się w szeregu.

3. „ W poszukiwaniu zieleni” – praca z obrazkiem

* Wskazywanie w otoczeniu przyrodniczym wszystkiego co ma kolor zielony. Zdjęcia przedstawiające: las, łąkę. Nauczyciel prosi,, aby dzieci zamknęły oczy i przypomniały sobie rzeczy, zwierzęta, roślina, które są całe zielone. Po wysłuchaniu wszystkich przykładów pyta:

W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony?.

Nauczyciel umieszcza na tablicy napisy: Trawa jest zielona. Las jest zielony- 6 latki czytają

zdania.

* Rozpoznanie na mapie świata terenów zielonych. Wskazywanie miejsc, gdzie jest ich najwięcej.

mapa świata Small

Nauczyciel umieszcza na tablicy mapę świata. Pyta: Jakim kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola? W których miejscach świata jest najwięcej terenów zielonych?. Dzieci pokazują te miejsca na mapie, nauczyciel podaje nazwy państw lub krain geograficznych, gdzie one występują.

Zwraca uwagę na konieczność dbania o przyrodę.

* Karty pracy cz. 4 nr 60 ( 5 latki)

Dzieci:

opowiadają co dzieje się na obrazku

- wskazują na obrazku, wszystko w kolorze zielonym

- zastanawiają się, dlaczego Ada boi się żaby

- opisują za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby

- czytają z nauczycielem tekst pod obrazkiem, a dzieci uzupełniają go nazwami obrazków

- słuchają tekstu czytanego przez 6 latki

* Karty pracy cz.4 nr 72 ( 6 latki)

Dzieci:

- Opowiadają co dzieje się na obrazku

- wskazują na obrazku wszystko w kolorze zielonym

- zastanawiają się dlaczego Ada boi się żaby

- opisują za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby

- słuchają tekstu czytanego przez 5 latki

- czytają tekst umieszczony pod obrazkiem

* Zabawa ruchowa „ Żabki”

( Pomoce: szarfy, bębenek)

Nauczyciel rozkłada na sali szarfy ( kwiaty). Dzieci ( żabki) skaczą pomiędzy kwiatami, zgodnie z rytmem wygrywanym na bębenku. Na przerwę w grze każda „ żabka wskakuje na kwiatek” i siedzi nieruchomo. Nauczyciel ( bocian) szuka żabek. Jeśli zauważy, że żabka się rusza, łapie ją. Złapana żabka odchodzi na bok i obserwuje dalszy przebieg zabawy.

* Ciekawostki

Barwa ochronna ma na celu upodobnienie się zwierząt do środowiska w jakim żyją. Czasem jest jedyną obroną przed wrogami. Pasikonik, mieszkaniec traw, jest cały zielony. Podobnie jak rzekotka drzewna, która żyje wśród liści. Gąsienicy zielony kolor pozwala z powodzeniem ukryć się na powierzchni liścia. Mistrzem kamuflażu jest gekon liścioogonowy, który ukrywa się przed drapieżnikami np. w Parku Narodowym na Madagaskarze.

zielone zwierzeta Small

4. Odkrywanie litery „ ż” : małej, wielkiej, drukowanej i pisanej

- wyodrębnienie wyrazu podstawowego „ żaba”.

- analiza i synteza wyrazu „ żaba”

Dzieci dzielą słowo na sylaby, dzielą na głoski. Wymieniają inne słowa, w których głoskę „ ż” słychać na początku, na końcu oraz w środku słowa. Nauczyciel zwraca uwagę, że głoska „ ż” na końcu wyrazu często jest słyszana jak głoska „ sz” np. garaż. Aby się przekonać, czy wybraliśmy dobre słowo, warto powiedzieć: jeden garaż, dwa garaże.

* budowanie schematu wyrazu „ żaba” ( pomoce: białe kartoniki)

Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie „ żaba”

* budowanie schematu słowa „ Żaneta”

Dzieci głoskują imię dziewczynki, dokonują syntezy wyrazu „ Żaneta”

Układają z kartoników schemat imienia

* Odkrywanie liter „ ż, Ż”

Nauczyciel pokazuje litery, dzieci określają ich wygląd. Wskazują różnice pomiędzy literami „ z” i „ ż”, „ Z” i „ Ż”. Umieszczają kartoniki z literami we właściwych miejscach pod modelami słów „ żaba”, Żaneta”.

* Karty Pracy cz. 4 nr 72 (6 latki) kontynuacja

Dzieci:

dzielą na głoski nazwy zdjęć, rysują pod nimi odpowiednią liczbę okienek

- czytają sylaby i wyrazy

- rozwiązują rebusy

- czytają wyrazy, zaznaczają w nich kolorem niebieskim litery „ ż, Ż”

* Karty Pracy cz.4 nr 74 ( 6 latki)

Dzieci: czytają tekst umieszczony pod obrazkiem

- odpowiadają na pytania związane z przeczytanym tekstem np. Gdzie stoi kogut? Co robi indyk? Gdzie lezy kot? Gdzie idą ptaki?

- kreślą kształty liter pisanych „ ż, Ż” w powietrzu, na dywanie, na plecach kolegów, koleżanek

- piszą litery „ z, Ż” po śladzie, a potem – samodzielnie