PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Grupa IV Mali odkrywcy (5-6 latki)

Wychowawca: mgr Henryka Pytlok

 

PIĄTEK 27.03.2020 r.

TEMAT: SZUKAMY WIOSNY W PARKU

1. „ Wiosna w obrazach” – wypowiadanie się na temat reprodukcji malarskiej Claude,a Moneta „ Wiosna”.

Opisywanie ogólnego tonu dzieła. Wskazywanie na obrazie ciepłych i zimnych barw.

(Wyprawka: reprodukcja malarska C. Moneta „ Wiosna”

2. „ Wiosna idzie przez park” – praca z obrazkiem, inspirowana wierszem B. Formy „ nadeszła wiosna”

* Słuchanie wiersza

Spojrzał w okno mały Paweł,

a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili,

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeje nimi ziemię,

świat się zazieleni.

* Rozmowa na temat wiersza:

Jaką porę roku dostrzegł za oknem Olek? Jakie zmiany w przyrodzie przyniosła wiosna?

* Karty Pracy cz. 4 nr 34- 35 ( 5 latki)

Dzieci:

- przyglądają się obrazkowi, wypowiadają się na jego temat

- odszukują wśród naklejek kolorowe kółeczka

- naklejają naklejki na odszukanych na obrazku oznakach wiosny ( np. lecące bociany, szpak na drzewie, kwitnąca wierzba, kwitnąca leszczyna, krokusy, kępki trawy, podbiał, sasanki, zawilce, kra na rzecze)

- rysują po śladzie

- rysują szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie

* Karty Pracy cz. 4 nr 42- 43 ( 6 latki)

Dzieci:

- przyglądają się obrazkowi, wypowiadają się na jego temat

- odszukują wśród naklejek liczb od 1 do 10

- naklejają naklejki na odszukanym obrazku oznak wiosny( np. lecące bociany, szpak na drzewie, kwitnąca wierzba, kwitnąca leszczyna, krokusy, kępki trawy, podbiał, sasanki, zawilce, kra na rzece)

- rysują szlaczek, po śladzie, a potem – samodzielnie

* Ćwiczenie oddechowe „ Kolorowe kwiaty”

Na środku sali nauczyciel rozrzuca kolorowe bibułkowe kwiaty. W rytmie bębenka dzieci maszerują między nimi. Na sygnał – mocne uderzenie- każde dziecko podnosi najbliżej leżący kwiatek i go wącha. Wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami.

* Karty Pracy cz. 4 nr 36 ( 5 latki)

Dzieci:

- rysują po śladach

- kolorują rysunki

- opowiadają jak rozwijał się bocian

- słuchają wyrazów czytanych przez 6 latki, wskazują w nich pierwszą głoskę

* karty Pracy cz. 4 nr 44 ( 6latki)

Dzieci:

- rysują po śladach

- kolorują rysunki

- słuchają wypowiedzi 5 latków o rozwoju bociana, opowiadają ciekawostki na jego temat ( jeśli je znają)

- czytają wyrazy

 

CZWARTEK 26.03.2020 r.

Temat: „ W MARCU JAK W GARNCU”

1. Czytanie tekstu. Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu. Utrwalenie liter :c, C

( Karty pracy, cz.4 nr 21 - 5 latki

* oglądają rysunki

* wypowiadają głoskę, którą słyszą na początku wyrazu każdej nazwy

* czytają wspólnie z nauczycielem wyraz: cebula, odszukują wśród naklejek odpowiednie litery i układają z nich taki sam wyraz

( Karty pracy cz. 4 str. 27 – 6 latki

* przyglądają się obrazkowi

* czytają tekst

* odpowiadają na pytania związane z przeczytanym tekstem np. Gdzie poszedł Olek z mamą? Co Olek kupił w sklepie? Komu Olek da zakupy?

* czytają sylaby, dokonują syntezy i wypowiadają całe słowa

* piszą litry: c, C po śladach, a potem- samodzielnie

(Karty Pracy, cz4 – 5 latki

* oglądają rysunki

* wypowiadają głoskę, którą słyszą na początku każdej nazwy

* czytają z Nauczycielem wyraz: cebula, odszukają wśród naklejek odpowiednie litery i układają z nich taki sam wyraz

2. „ Psotny marzec” – słuchanie wiersza E. Stadmuller „ Pokaż, pokaż, marcu, co tam mieszasz w garncu”

Pokaż, pokaż, marcu

co tam mieszasz w garncu.

- Mieszam śniegi,mieszam deszcze,

więc na świecie zimno jeszcze.

Szarobure dni,

a wiosenka śpi.

- Pokaż, pokaż, marcu,

co tam mieszasz w garncu.

- Chociaż chłodno jest na dworze

już na wierzbach kwitną bazie,

słońce uśmiech śle.

Wiosno, pośpiesz się!

- Pokaż, pokaż, marcu

co tam mieszasz w garncu.

- Już dokoła pachnie wiosną,

a mnie w garncu kwiatki rosną

oraz kiełki zbóż, kwiecień już tuż- tuż.

* Rozmowa na temat wiersza: Jaki teraz mamy miesiąc? Jaki miesiąc będzie po marcu? Jaką teraz mamy porę roku? Co marzec mieszał w garncu? Po czym można poznać, że wiosna jest już blisko?

( Karty pracy cz. 4 str 22, 5 latki

- czytanie tekstu razem z nauczycielem

- opowiadanie o marcowej pogodzie

- uczą się rymowanki o wiosennej pogodzie

- nazywają przedstawione elementy pogody, rysują po śladach

( Karty pracy cz. 4 str 28 6 latki

- dzieci samodzielnie czytają tekst

- opowiadanie o marcowej pogodzie

- uczą się rymowanki o wiosennej pogodzie

- nazywają przedstawione elementy pogody, rysują po śladach

3. Zapoznanie z przysłowiem: „W marcu jak w garncu”. Wyjaśnienie jego znaczenia.

Dzieci rysują kredkami garnek i różne symbole pogody umieszczają w garnku ( słońce, drzewo z pochylonymi gałązkami, płatki śniegu, krople deszczu).

4. Zabawa ruchowa „ Przedwiosenny spacer”

Przy nagraniu muzyki w rytmie marsza dziecko maszeruje po całej sali. Na przerwę w muzyce, w zależności od podniesionego przez nauczyciela symbolu pogody, wykonuje różne zadania: słońce – siadają skrzyżnie, podnoszą ręce do góry i poruszają nimi ( tak jak przy wkręcaniu żarówek), deszcz – maszerują, przeskakując kałuże, śnieg- toczą kule śniegowe.

5. Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania „ Przesyłka”

Dzieci dobierają się parami i stają naprzeciwko siebie. Rzucają do siebie piłkę i ją łapią. Starają się, aby piłka nie upadła na podłogę. Jeśli dziecko dobrze radzi sobie z tym ćwiczeniem, podwyższamy stopień trudności, Kiedy jedno dziecko rzuca piłkę, drugie musi najpierw klasnąć, a dopiero potem ją złapać.

 

Temat dnia: „ Witaminy a przedwiośnie”

 

Oglądanie przez lupę, szkło powiększające gałązek z baziami – wierzbowymi i leszczynowymi – porównywanie i opisywanie ich wyglądu. Wyjaśnienie, że pojawienie się bazi na gałązkach jest jednym z oznak nadchodzącej wiosny.

Założenie zielonego ogródka

Napis” ZIELONY OGRÓDEK, ziarna fasoli, cebula, gaza, plastikowy pojemnik ( przezroczysty) lub słoik, gumka recepturka, konewka

górną część pojemnika lub słoika zakrywamy gazą, mocujemy gumkę recepturkę. Na środku słoika lub pojemnika kładziemy fasolkę, na środku drugiego słoika cebulkę tak aby były lekko zanurzone w wodzie. Odstawiamy hodowlę w wyznaczone słoneczne miejsce. Codziennie obserwujemy fasolkę i cebulkę i dbamy aby miały odpowiednią ilość wody.

Osłuchanie z piosenką ( nauka słów piosenki) „ Żartowniś marzec”

* Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,

a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.

Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!

Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref: W marcu, w marcu jest jak w garncu,

taki pogodowy sos!

Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!

Kap, kap, kap, kap – deszcz.

Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.

Puk, puk, puk, puk – grad.

Uuuuu- wiatr!

* Wiosna wzięła się za boki,

dzieci jest jej szkoda.

- Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!

Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.

Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref: W marcu, w marcu …

* Marzec skoczył hop! Pod chmury

i mówi do cioci:

_ Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.

Ale to jest przecież nudne, gdy tak świeci słońce.

Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę wiec na dzieci!

Ref: W marcu, w marcu ….

Rozmowa na temat piosenki .

WITAMINKI, WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI – rozmowa inspirowana wierszem S. Karaszewskiego „ Witaminowe abecadło”

Oczy, gardło, włosy, kości

zdrowsze są gdy A w nich gości.

A w marchewce, pomidorze,

w maśle, mleku też być może.

B – bądź bystry, zwinny, żwawy

do nauki i zabawy!

W drożdżach, ziarnach i orzeszkach,

w serach, jajkach B też mieszka.

Naturalne witaminy lubią chłopcy i dziewczyny.

Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny.

C – to coś na przeziębienie

i na lepsze ran gojenie.

C – porzeczka i cytryna -

świeży owoc i jarzyna!

Żeby, kości lepiej rosną,

kiedy D dostaną wiosną.

Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem,

na krzywicę D jest lekiem.

Naturalne witaminy

lubią chłopcy i dziewczyny.

Bo najlepsze witaminy to owoce i jarzyny

* Analizowanie wiersza – rozmowa na temat wiersza.

Odkrywanie litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Wyodrębnianie wyrazu podstawowego cebula

- analiza i synteza wyrazu cebula

dziecko układa tyle kartoników białych, ile sylab słyszy w wyrazie cebula, wymienia wszystkie głoski w wyrazie cebula zaznacza czerwonym kartonikiem samogłoski a niebieskim kartonikiem spółgłoski w wyrazie

- poznanie kształtu litery c: małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

- ułożenie litery ze sznurka

- karta pracy cz. 4, str 24, 25 (dziecko koloruje rysunki, w których nazwach występuje głoska c, czyta sylaby i wyrazy, rozwiązuje rebusy, zaznacza na niebiesko litery c, C

w wyrazach…)

„Wesoła cebulka” – zajęcie plastyczne

pomoce: farby plakatowe, szablon cebulki

dziecko obrysowuje szablon cebulki ołówkiem następnie maluje farbami plakatowymi odrysowany szablon