PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Grupa III Misie (4-5 latki)     Wychowawca Grażyna Filipczyk

 

Czwartek 30.IV.2020r

Temat: Co nam daje las

• poznawanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska,

• wzbogacanie słownictwa o nowe słowa, rozpoznawanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska,

• poznawanie informacji na temat przejawów działalności ekologicznej człowieka,

• rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las,

• rozwijanie sprawności fizycznej.

Ćwiczenia poranne:

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


• Zabawa słuchowa – Echo.

Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej. Dziecko siedzi na dywanie i zamyka oczy. Uważnie słucha słów wypowiadanych szeptem przez rodzica, a następnie powtarza je głośno.

• Rozmowa przy ilustracji „Las”

las Small

•„Co nam daje las” - prezentacja

https://www.youtube.com/watch?v=ubqskigmJgU

Po obejrzeniu filmu zadajemy dzieciom pytania:

- Co można robić, a czego nie wolno robić, będąc w lesie?

- Dlaczego trzeba dbać o las?

- Czym dla zwierząt jest las?

- Za co cenimy las/?

Dzieci wypowiadają się swobodnie i uzasadniają swoje zdanie.
Wyjaśniamy, że – podobnie jak ludzie – inne żywe stworzenia mają swoje domy. Domem dla wielu zwierząt, a także dla roślin, jest las. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, nie lubią, gdy w ich domu ktoś zakłóca im spokój. Dlatego w lesie należy zachowywać się cicho i szanować przyrodę.

Poszukajmy wspólnie z dzieckiem ciekawostek na temat lasu np. Dęby są długowieczne. Ludzie chronią stare i okazałe drzewa, zaliczając je do pomników przyrody. Możemy wyjaśnić dzieciom powiedzenie -Silny jak dąb.

• „Jak rośnie drzewo” - poznanie i omówienie budowy drzewa.

Jak rośnie drzewo Small

• Zabawa ruchowa Zwierzęta w lesie.

Dziecko formuje za pomocą wstążki lub chustki koło – swój domek. Na hasło: Spacer! dziecko, naśladując sposób poruszania się zwierzęcia przedstawionego na emblemacie, spaceruje po lesie i wita się z rodzicem lub rodzeństwem (zwierzętami). Na hasło: Człowiek! – chowa się w swoim domku.

• Zabawa - „Rapowane zagadki”

Wyrabianie poczucia rytmu. Prezentujemy dzieciom zagadki B. Formy o tematyce ekologicznej. Dzieci, po rozwiązaniu zagadek, najpierw z pomocą rodzica następnie samodzielnie, próbują rapować ich teksty.

Z dachu domu wystaje,
z niego czarny dym płynie,
wszyscy dobrze wiedzą,
że mowa o… (kominie)

Kiedy samochody
z miejsc nagle ruszą,
one z rury wydechowej
wydostać się muszą.
(spaliny)

Jest ich dużo w lesie,
na nich liście, gałęzie.
Szum ich o każdej porze
słychać w lesie wszędzie.
(drzewa)

Karty pracy cz.4 nr 76

Karty pracy cz.2 nr 47

• Propozycje zajęć logopedycznych - „Kolorowy obraz”

Potrzebne będzie:

słomka, szklanki, farby

płyn do mycia naczyń

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/05/malowanie-piana/

W chwilach relaksu zapraszam do wspólnego wysłuchania „Leśnych opowieści”

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU

Dzieci chętne mogą rysować na temat „Las i jego mieszkańcy”

 

Środa 29.IV.2020r

Temat Żabki, żaby, żabusie.

- wzbogacenie wiadomości na temat żab i ich pożyteczności, poznawanie cyklu

   rozwojowego żaby

- rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalenie określeń

   związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni

* Ćwiczenia poranne:
* Zabawa - Gdzie ukryła się żabka?

Rozróżnianie kierunków (prawa, lewa strona) oraz posługiwanie się liczebnikami w aspekcie porządkowym.          

Układamy na stoliku w jednym rzędzie 8 sylwet liści, dziecko odwraca się w drugą stronę. W tym czasie rodzic chowa pod dowolnym liściem, np. piątym sylwetę żabki. Prosi dziecko o odwrócenie się z powrotem. Informuje, że żabka ukryła się np. pod piątym liściem z lewej strony. (W razie potrzeby wskazuje stronę dłonią). Dziecko wskazuje poszczególne liście, odlicza do pięciu, podnosi liść i powtarza: Żabka ukryła się pod piątym liściem.

* Ćwiczenia grafomotoryczne –„ Połącz zielone kropki”.

Rozwijanie umiejętności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebujemy: duży arkusz papieru, karton lub kartkę, kolorowe flamastry. Dziecko i rodzic rysują na swoich kartonach kolorowe kropki. Następnie wymieniają się kartkami. Nie odrywając ręki od kartki, łączą linią tylko zielone kropki. Rodzic może kontynuować zabawę, prosząc dziecko o łączenie kropek innego koloru.

* Poznajemy rozwój żaby – Film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU

Rozmowa z dziećmi na podstawie obejrzanego filmiku

Można zadać dziecku pytanie:

- Do jakiego gatunku należą żaby?

- Czy żaby potrafią daleko skakać?

- Jaka jest skóra żaby?

- Czym oddycha żaba a czym kijanka?

- Czym żywią się żaby?

- Larwy żab to…?

Wymień poznane w filmiku gatunki żab.

Cykl zycia zaby

* Zagadki o żabach

- Bywa szara
lub zielona.
Na łące ją zobaczę,
gdy po trawie skacze.

- Śpi w mule zagrzebana
i nie boi się bociana.
W księżycowe noce
w jeziorku rechoce.

- Kto o wieczornej porze
tak koncertować może?
Na stawie, na jeziorze?
Kum-kum o każdej porze?


* „Żabi koncert” - https://youtu.be/wbCGlhqzrrU


* Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Na zielonej łące”.

Wstążki w kolorze niebieskim, tamburyn. Układamy w pokoju niebieskie wstążki – staw. (Można wykorzystać również niebieskie materiały).Rodzic jest bocianem, dziecko jest żabką. Bocian stoi z boku, żabka siedzi w stawie, czyli na wstążce, materiale. Kiedy rodzic gra na tamburynie, żabka skacze wesoło po łące. Na przerwę w muzyce wchodzi bocian. Żabka musi szybko wskoczyć do stawu, czyli zająć miejsce na najbliższym krążku.

* Ćwiczenia matematyczne „ Liczymy żabki”

Pomoce: koperta a w niej sylwety żabek, Kartoniki z kropkami od 1 do 6

Dzieci:

- liczą żabki, posługując się liczebnikami głównymi, pokazują odpowiednią liczbę palców, układają kartonik z odpowiednią liczbą kropek ( 5 latki) lub z odpowiednią liczbą ( 6 latki)

- rozwiązują podawane przez nauczyciela zadania z treścią: np.:

^ Nad wodą bawiło się 5 żabek. Doszła jeszcze jedna żabka. Ile żabek bawiło się razem?

Dzieci liczą na palcach, układają odpowiednią sylwety żabek. Dzieci 5 letnie pod sylwetami żab układają kartoniki z odpowiednią liczbą kropek, a dzieci 6 letnie – kartoniki z odpowiednimi liczbami i znakami.

Rodzic mówi kolejne zadania:

^ Do stawu wskoczyły 2 żabki. Dołączyły do nich jeszcze 4 żabki.

Ile żabek pływa w stawie?

^ W odwiedziny do żabki , przyszły 3 żabki. Ile było razem żabek?

Karty Pracy cz.4 nr 75 ( 5 latki)

Karty Pracy cz.2 nr 45 ( 4 latki)

* Propozycja pracy plastycznej „Żabka”

zaba praca plastyczna Small

Wtorek 28.IV.2020r

Temat: Jestem przyjacielem przyrody

• rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,

• ćwiczenie pamięci,

• poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania,

• rozwijanie sprawności fizycznej.


„W lesie” – opowieść ruchowa.

Dzieci mogą poruszać zgodnie z instrukcją słowną rodziców”, np. idź prosto, skręć w prawo, w lewo, wykonaj 5 podskoków, 4 przysiady. Dzieci mogą również omijać, przeszkody np. „gałęzie”.

Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo.

Zabawa na powitanie – Relaks na łące.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


Do zabawy potrzebujemy: zielony materiał lub chustkę, nagrania odgłosów wydawanych przez mieszkańców łąki, np.: żaby, pszczoły, a także źdźbło trawy ( zrobione np. z bibuły lub kawałka materiału). Rodzic zaprasza dziecko na łąkę. Rozkłada zielony materiał i prosi dziecko o wygodne ułożenie się na nim.

Dzieci z zamkniętymi oczami wyobrażają sobie pobyt na łące.

Na koniec rodzic delikatnie muska dziecko trawką.
Dziecko „budzi się”, siada i opowiada o swoich wyobrażeniach.

Rozmowa przy ilustracji

- Rodzic zwraca uwagę na piękno przyrody, a także niszczycielską działalność człowieka.

zwierzeta przy rzece Small

zaśmiecony las Small

Wysłuchanie wiersza pt. „Tylko jeden raz” M. Buczkówny .
- Rodzic czyta wiersz :


Chcą żyć, jak i ty żyjesz,
wszystkie na świecie zwierzęta –
i mrówki, i żaby, i żmije,
i pszczoła wiecznie zajęta.
I paź królowej – motyl,
niech fruwa tęczowo -złoty,
niech ślimak środkiem dróżki
pełznie, wystawia różki...
Przypatrz się z bliska dżdżownicy,
biedronce, jak kropki liczy,
jaskółce, jak gniazdo kleci,
jak pająk rozsuwa sieci.
Niech skacze pasikonik,
niech świerszczyk w trawie dzwoni...
Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las,
jak i ty – żyją tylko raz.

Prosimy dziecko, aby wymieniło nazwy zwierząt z wiersza.

Karty pracy, cz. 4, s.72,73   5 latki

Karty pracy, cz. 2, s.44   4 latki

• Burza mózgów na temat: W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?

Ustalanie zasad „Kodeksu przyjaciela przyrody”

Karton, mazak, napis Kodeks przyjaciela przyrody, tabliczka z napisem Szanuj zieleń!

Rodzic. pyta dzieci:

W jaki sposób możemy dbać o przyrodę?

Dzieci wypowiadają się, rodzic spisuje pomysły dzieci na dużym kartonie.

Przykłady zasad:

• Śmieci wyrzucamy do kosza.

• Segregujemy odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników.

• Używamy toreb wielokrotnego użytku.

• Oszczędzamy papier.

• Nie łamiemy gałęzi.

• Chodzimy po chodnikach.

• Nie depczemy roślin.

• Nie zrywamy roślin, które są pod ochroną.

• Sadzimy drzewa i kwiaty.

• Nauka na pamięć fragmentu wiersza A. Widzowskiej „Przyjaciele przyrody”

My, przedszkolaki na ziemskiej kuli,

wiemy, że Ziemię trzeba przytulić,

zadbać o lasy, powietrze, wodę,

kwiaty, zwierzęta – całą przyrodę!

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Szanuj zieleń.
Układamy na podłodze dwa długie paski zielonej wstążki (trawniki), pozostawiając między nimi wąską dróżkę. Umieszczamy na paskach sylwety kwiatów i drobnych zwierząt. Dziecko przechodzi wąską dróżką, stopa za stopą, uważając, aby nie nadepnąć na trawnik. Zwracamy dziecku uwagę, aby pięta stopy wyprzedzającej dotykała palców stopy wyprzedzanej.

• Praca techniczna „Na zielonej trawce” - Rozwijanie sprawności manualnej.

Dla każdego dziecka: kartka w kolorze zielonym, klej, nożyczki, sylweta kwiatka wycięta z kolorowego papieru. Dzieci składają kartkę w kolorze zielonym na pół, formują rulon i go sklejają. Następnie wielokrotnie nacinają nożyczkami miejsce zgięcia, tworząc paski. Odginają niektóre paski, rozpłaszczają je i przyklejają na nich sylwety kwiatów wycięte z kolorowego papieru. Gotowe prace ustawiają na parapetach.

Ćwiczenia ortofoniczne „Deszcz”

(małe ćwiczenie o wielkim znaczeniu – nabieramy powietrze nosem i na jednym oddechu powtarzamy: kap, kap, kap .... )

Deszcz na szyby kapie – kap, kap…
I w kałużach chlapie     – kap, kap…
Nie masz parasola?     – kap, kap…
Smutna twoja dola       – kap, kap…
Z drzew lecą kropelki   – kap, kap…
Z dachów i z rynienki   – kap, kap…
Cały świat zmoczony   – kap, kap…
Martwią się gawrony   – kra, kra…

 

Poniedziałek 27.IV.2020r

Temat: Potęga wody.

- Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz nawyków proekologicznych

- Rozwijanie zainteresowań stanem czystości najbliższego środowiska.

- Obserwowanie miejsc czystych ekologicznie oraz takich, gdzie widać niszczycielski  

   wpływ ludzi

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Samochody, do myjni”

Dzieci są samochodami. Biegają w jednym kierunku, zwracając uwagę na to, aby nie potrącać innych. Gdy rodzic. uniesie zielony krążek, samochody jadą – dzieci naśladują odgłosy jadących samochodów.

Gdy rodzic podniesie czerwony krążek, samochody wjeżdżają do myjni – dzieci zatrzymują się i milkną.

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Podlej kwiaty”

Dzieci dzielą się na dwie grupy – kwiaty i ogrodników. Kwiaty rosną – dzieci powoli podnoszą się z przysiadu podpartego, unoszą ramiona, po czym opadają, wykonują skłon w przód. Wtedy ogrodnicy naśladują czynność podlewania kwiatów. dorosły prosi dzieci o zmianę ról i powtarza zabawę.

„Czysta woda zdrowia doda” – rozmowa przy ilustracji

brudna rzeka Small

Znaczenie wody w przyrodzie. Zachęcamy dziecko do wysłuchania wiersza J.Papuzińskiej „Chora rzeka”.

Śniła się kotkowi rzeka,
wielka rzeka pełna mleka...
Tutaj płynie biała rzeka.
Jak tu pusto!
Drzewo uschło...
Cicho tak –
ani ptak, ani ważka, ani komar, ani pąk,
ani gad, ani płaz, ani ślimak,
ani żadna wodna roślina,
ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg,
nikt nie żyje tutaj,
bo rzeka jest zatruta.
Straszy napis: „ZAKAZ KĄPIELI”.
Mętny opar nad wodą się bieli.
Chora rzeka nie narzeka, tylko czeka...

Możemy zadać dziecku następujące pytania:

- Co się śniło kotkowi?

- Jakiego koloru była rzeka?

- Dlaczego rzeka była biała?

- Dlaczego w takiej rzece nie wolno się kąpać?

- Na co może czekać rzeka?

„Zanieczyszczenie rzek” - film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=WWIG4boTbYA

„Czy woda jest czysta?”

https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-woda-czysta/

„Zabawy badawcze z wodą”
Potrzebne będą: cerata, słoik z wodą z kałuży, miska, czysta woda, olej, piórko, szklane naczynie, słoik, gaza, woda zanieczyszczona kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem, zdjęcie przedstawiające oczyszczalnię ścieków.
Propozycje działań, jeśli są możliwe do wykonania w danym dniu

• Badanie wody z kałuży
Pokazujemy dziecku słoik z wodą z kałuży. Dziecko ogląda wodę, obserwuje, co w niej pływa. Możemy zapytać: Skąd się bierze woda w kałuży? Dlaczego woda w kałuży jest zanieczyszczona? Uzupełniamy wypowiedzi dzieci.

• Badanie wody zanieczyszczonej olejem.
Wlewamy do miski czystą wodę, a następnie trochę oleju. Dzieci obserwują, jak olej utrzymuje się na powierzchni wody. Następnie zanurzamy w misce pióro i je wyjmujemy. Dziecko obserwuje, jak olej osadził się na piórze. Pióro po wyjęciu z wody zmieszanej z olejem jest posklejane. Wyjaśniamy dziecku, że oceany i rzeki, na których powierzchni pływają zanieczyszczenia oleiste, takie jak np. ropa naftowa, są niebezpieczne dla zwierząt, zwłaszcza ptaków.

• Oczyszczanie wody
Ustawiamy na ceracie słoik bez wieczka, z umocowaną na jego wierzchu gazą (filtrem), oraz szklane naczynie z wodą zanieczyszczoną kamykami, patyczkami, trawą i piaskiem. Przelewamy zanieczyszczoną wodę do słoika. Dziecko obserwuje jak zanieczyszczenia zatrzymują się na gazie –(filtr zatrzymuje zanieczyszczenia – oczyszcza wodę).

Pokazujemy na zdjęciu oczyszczalnię ścieków i przekazujemy podstawowe informacje na temat jej działania.
oczyszczalnia Small

oczyszczanie wody

Pamiętaj-Oszczędzaj wodę !
Rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie słowa oszczędzanie. W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? Np.:
• Gromadzenie wody deszczowej i podlewanie nią roślin w ogrodzie,
• Branie prysznicu zamiast kąpieli w wannie,

Hibbi - Oszczędzanie wody

https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ

https://www.youtube.com/watch?v=0Ku1GpAO3RM


Zabawa relaksacyjna:
Dziecko siedzi na dywanie, a rodzic opowiada wymyśloną historyjkę o wodzie. Dziecko rysuje palcem na plecach rodzica lub rodzeństwa kropki, kreski: pionowe, poziome, linie faliste, stukając delikatnie opuszkami palców itp.
Dzieci mogą uzupełniać karty pracy:
5-latki:70,71

Osłuchanie z tekstem i melodią piosenki „Piosenka ekologiczna”

https://www.youtube.com/watch?v=klBjyH7hyIg

Dymią kominy wielkich fabryk,

płynie brudna woda do rzek.

Chcemy oddychać powietrzem czystym,

czystą wodę mieć.

Ref.: Czysta woda zdrowia doda

– to każde dziecko wie.

Czysta woda zdrowia doda

– tobie, tobie i mnie.

Smog już pokrywa niebo całe

szarym dymem i szarą mgłą.

W rzekach jest coraz mniej rybek.

Kto to widział, kto?

Ref.: Czysta woda...

Smog już pokrywa niebo całe

szarym dymem i szarą mgłą.

W rzekach jest coraz mniej rybek.

Kto to widział, kto?

Ref.: Czysta woda...

Propozycja pracy plastycznej

Ziemia przyszłości – kolaż.

Potrzebujemy: arkusz białej kartki, czarno-białe gazety, kolorowe czasopisma, mazaki i flamastry, kolorowy papier, bibuła, ścinki materiałów, farby, ogólnie wszystko co mogłoby się przydać do zrobienia kolażu.
Przedstawiamy pół planety zanieczyszczonej (dzieci wyrywają czarno-białe paski z gazet, przyklejają je na kartce, doklejają fragmenty tkanin w ciemnych kolorach, a następnie rysują elementy flamastrami w ciemnych kolorach), a drugie pół czystej (dzieci wyrywają paski z papieru kolorowego i bibuły i przyklejają je na kartce. Dokładają ścinki materiałów oraz zdjęcia roślin i zwierząt wydarte z kolorowych czasopism. Dorysowują elementy dostępnymi rzeczami w jasnych kolorach)

czysta woda zdrowia doda kolaż Small