PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Grupa III Misie (4-5 latki)     Wychowawca Grażyna Filipczyk

Piątek 24.IV.2020r

Temat: W wiejskiej zagrodzie

• utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym,

• rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,

• rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

Ćwiczenia poranne „Duży mały skok-wygibasy z naszej klasy”.

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

powtarzamy 2x


• Zabawa ortofoniczna „Mów jak ja”.

Rodzic wypowiada głoski w wymyślony przez siebie sposób (np.: wolno, wolno, szybko, szybko), a dzieci powtarzają za nim w ten sam sposób.

• Ćwiczenia słuchowe J”akie to zwierzę?”

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt sylabami, a wybrane dziecko podaje pełną nazwę (np. ku-ra – kura, kro-wa – krowa).

• Rysowanie wybranych zwierząt.

„Na wiejskim podwórku” – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem  W. Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki”.

Rodzic recytuje wiersz.

Były sobie kaczki,

kaczki przedszkolaczki.

Pierwsza zobaczyła

na krzaczkach ślimaczki.

Weszła między krzaczki –

i szukajcie kaczki.

Druga chciała złowić

na wędkę szczupaczka.

Chlupnęło! Plusnęło! –

i gdzie jest ta kaczka?

Trzecia kaczka wiozła

na taczce kabaczki.

Kabaczki – bęc! – z taczki –

i nie widać kaczki.

Teraz głośno kwaczą

kaczki przedszkolaczki:

– Ten, kto nas odnalazł,

dostanie buziaczki!

„Odnajdywanie kaczek”. Rozmowa z dziećmi na temat wierszyka. Utrwalanie nazw liczebników porządkowych.

Możemy wspólnie z dzieckiem wykonać dekorację do wierszyka, zgodnie z opisem. Rodzic może zapytać dziecko: Gdzie schowała się pierwsza kaczka?  Co chciała zrobić druga kaczka? Co wiozła na taczce trzecia kaczka? Możemy  na dywanie rozłożyć sylwety kaczek i pobawić z dzieckiem w przeliczanie: pierwsza, druga, trzecia…

Zabawa matematyczna  - „W wiejskiej zagrodzie”

Pomoce: dwa wycięte z papieru prostokąty - zagrody (dla dziecka), sylwety zwierząt, które dzieci mogą samodzielnie wykonać lub wyciąć z gazet. Możemy wykorzystać figurki zagrody wiejskiej (po 10 sylwet zwierząt, kartoniki z liczbami od 0 do 10 )

Rodzic prosi, aby dziecko rozłożyło na prosto­kątach - (zagrodach) sylwety zwierząt, aby w każdym było ich tyle samo.  Dzieci liczą zwierzęta i układają równanie 5=5. Możemy bawić się z dziećmi i wymyślać różne zadania np. Z pierwszej zagrody uciekło dwoje zwierząt. Ile zwierząt jest teraz w obu zagrodach? Za pomocą znaków matematycznych, wykonanych z patyczków, dzieci mogą pokazywać w której zagrodzie jest mniej lub więcej zwierząt. Mogą dodawać i odejmować zwierzęta.

• Zabawa ruchowa „Gąski, gąski, do domu”.

Rodzic wybiera jedno dziecko (lub dwoje dzieci), które będzie (będą) pełnić rolę wilka (wilków). Pozostałe dzieci są gąskami. Gąski ustawiają się po jednej stronie ogrodu, a wilk (lub wilki) – w innej części ogrodu.

R .: Gąski, gąski, do domu!

Gąski: Boimy się!

N.: Czego?

Gąski: Wilka złego!

N.: A gdzie on jest?

Gąski: Za płotem!

N.: Co robi?

Gąski: Bawi się z kotem!

N.: Gąski, gąski, do domu!

Na koniec gąski biegną w kierunku Rodzica., a zadaniem wilka (lub wilków) jest złapanie jak największej ich liczby. Złapane gąski stają obok Rodzica. Zabawę można powtarzać kilkakrotnie

„Krówka z rolki”- po papierze toaletowym:

Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym, zwracamy uwagę na to, żeby była czysta, czarna kartka lub bibuła ( może być również kawałek materiału), biała kartka, różowa kartka lub kawałek materiału, niebieska kartka lub guziki.

Czarną kartką lub materiałem oklejamy rolkę. Na czarną rolkę przyklejamy białe łatki. Z białej kartki wycinamy główkę i część ogonka. Z różowej karki lub materiału wycinamy „buzię” i uszy, zaś z niebieskiej oczka ( możemy też użyć guzików). Z czarnej kartki lub innego materiału możemy wyciąć czuprynkę, rogi i część ogonka. Na koniec dorysowujemy czarnym mazakiem nosek i „buzię” krówki. Głowę przyklejamy z przodu, zaś z tyłu biały ogonek z czarnym „pędzelkiem”.

Propozycja uzupełniania kart pracy

Karty pracy- cz.4 nr 68, 69 5-latki

karty pracy- cz.2 nr 35 4-latki


Zachęcam do układania puzzli oraz do wspólnych gier i zabaw planszowych.

Dla chętnych dzieci wycinanka „Krówka”

 

Czwartek 23.IV.2020r

Temat :Człowiek i zwierzęta

• zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka,

• rozwijanie wrażliwości dotykowej,

• usprawnianie narządów mowy,

• zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną.

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania– „Konie w stajni”.

Dziecko - konik ustawia się pod ścianą (w stajni). Na hasło: Konie, na łąkę – wychodzi i porusza się na czworakach, naśladuje „skubanie trawy”. Na hasło: Konie, do stajni wraca na ustalone miejsce.

• „Pajacyki” - Dziecko wykonuje pajacyki głośno licząc.

Co nam dają zwierzęta? – rozmowa inspirowana wierszem E. Stadtmüller „Śniadanie”

Rodzic recytuje wiersz:

Jedźmy na wieś – daję słowo,

że tam można podjeść zdrowo.

Już od rana białą rzeką

wyśmienite płynie mleko.

Płynie do nas wprost od krowy,

serek z niego będzie zdrowy.

Kura chwali się od rana:

– Zniosłam jajko, proszę pana!

Proszę spojrzeć – to nie bajka.

Wprost od kury są te jajka!

Jeszcze tylko kromka chleba

i do szczęścia nic nie trzeba.

Rozmowa na temat wiersza. Jak myślicie, po co ludzie hodują zwierzęta (np.: kury, gęsi, kaczki, konie)? Zwracamy uwagę na konieczność opiekowania się zwierzętami.

Oglądanie prezentacji   „Co nam dają zwierzęta?”

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

Rozpoznawanie pochodzenia wybranych produktów i sposobów ich wykorzystania.

Kłębek wełny, jajko, opakowanie po mleku, poduszka z pierza, pędzel, zdjęcia: krowy, konia, owcy, kury, gęsi, żółte koła wycięte z papieru (5 sztuk) – na każdym kole znajduje się jeden z wybranych napisów: mleko, jaja, pióra, wełna, włos koński, długie, żółte prostokąty (promyki) wycięte z pa­pieru, flamaster.

Umieszczamy na stoliku kłębek wełny, jajko, opakowanie po mleku, poduszkę, pędzel oraz zdjęcia: krowy, konia, owcy, kury, gęsi. Prosimy, aby dzieci połączyły w pary produkty ze zdjęciami zwierząt, od których pochodzą.

Następnie układamy w widocznym miejscu, żółte koło (słońce) wycięte z papieru, Pytamy: Co możemy zrobić z mleka? Dzieci podają propozycje. Zapisujemy odpowiedzi na promyku (żółtym pasku). Dzieci umieszczają promyk przy sylwecie słońca. W ten sam sposób omawiamy z dziećmi wykorzystanie wełny, włosia końskiego, jaj, gęsich piór.

zwierzęta wiejskie Small

Poznawanie właściwości wełny.

Kłębki wełny różnego rodzaju, produkty wykonane z wełny, np.: sweter, czapka, szalik, kamizelka. Dzieci siedzą w kole. Rodzic. układa w środku koła kłębki wełny różnego rodzaju. Dzieci dotykają ich, porównują, określają cechy wełny. Rodzic pokazuje produkty wykonane z wełny, np.: sweter, czapkę, szalik, kamizelkę. Dzieci dotykają ich, porównują je, poszukują wełny, z której zostały wykonane. Wskazują odpowiedni kłębek.

Zabawa ruchowa „Co to za zwierzę?”

Dziecko losuje kartonik z narysowanym zwierzęciem żyjącym na wsi . Zadaniem dziecka jest rozpoznanie zwierzęcia, nazwanie go i poruszanie w od­powiedni sposób.

Głoskujemy nazwę zwierzęcia np. k-r-o-w-a, (krowa), k-u-r-a ( kura), k-o-z-a ( koza) itp.

zwierzeta wiejskie Small

Karty pracy- cz. 4 nr 66,67 5 latki:

Karty pracy- cz. 2 nr 34,35 4-latki:

Zabawy na świeżym powietrzu

• Zabawa ruchowa z piłką – „Podwórkowa siatkówka”.

Kolorowy sznurek, piłka. Rodzic. rozciąga kolorowy sznurek np. pomiędzy drzewami lub przyrządami terenowymi. Dzieli dzieci na dwa zespoły. Dzieci przerzucają do siebie piłkę ponad sznurkiem w taki sposób, aby członkowie drugiego zespołu mogli ją złapać. Rodzic. liczy, ile razy udało się dzieciom rzucić i złapać piłkę.

• Obserwowanie cienia, jaki rzucają drzewa.

Sprawdzanie, czy cień zawsze znajduje się w tym samym miejscu. Wyjaśnienie tego zjawiska. Dzieci przyglądają się cieniom, jakie rzucają poszczególne drzewa w ogrodzie. Odnajdują najdłuższy cień. Starają się zapamiętać jego kształt i miejsce (mogą obrysować cień, zaznaczyć go kredą lub ułożyć kontur ze skakanek). Podczas poobiedniego pobytu w ogrodzie sprawdzają, czy cień znajduje się w tym samym miejscu. Zastanawiają się nad przyczyną zmian.

Propozycja pracy plastycznej dla chętnych dzieci „Baranek:

Potrzebne będzie: blok techniczny, klej, mazaki, patyczki do uszu (lub płatki kosmetyczne, wata)

https://tipy.interia.pl/artykul_3210,jak-zrobic-baranka-z-patyczkow-do-uszu,2.html

karta pracy Small

 

Środa 22.IV.2020r.

Temat : Ziemia - zielona planeta

• rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego,
• wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,

• rozwijanie mowy,

• rozwijanie słuchu fonematycznego,

• rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej.

• „W poszukiwaniu zieleni” – praca z obrazkiem.
Dzieci opowiadają, co dzieje się na obrazku, wskazują wszystko w kolorze zielonym.

Zastanawiają się, dlaczego Ada boi się żaby, opisują za pomocą określeń przymiotnikowych wygląd żaby, (karta pracy: 5l-str.60 ,


5-latki mogą podzielić wyraz żaba na sylaby. Mogą również odszukiwać w domu przedmioty rozpoczynające się tak samo (tą samą głoską).

• Słuchanie fragmentu wierszyka „Eko-strażnik”

Mieszkamy na takiej Planecie
Która w kosmosie jak wiecie.
Trzecia od słońca wciąż bywa
Ziemia – tak się nazywa.
Dbać o nią ciągle musimy
Sprzątać – gdy nabrudzimy.
Bo przecież – i to już wiecie.
Dom mamy na tej planecie.

• „W kontakcie z naturą” oglądanie filmu edukacyjnego

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ

• Zabawa ruchowa - Żabki.


Będą nam potrzebne: wstążki lub chustki, bębenek.

Rozkładamy w pokoju wstążki (kwiaty). Dziecko (żabka) skacze pomiędzy kwiatami, zgodnie z rytmem wygrywanym na bębenku.

Na przerwę w grze, żabka wskakuje na kwiatek i siedzi nieruchomo. Bocian (rodzeństwo, rodzic) szuka żabek.

Jeśli zauważy, że żabka się rusza, łapie ją. Złapana żabka odchodzi na bok i obserwuje dalszy przebieg zabawy.

• W poszukiwaniu koloru zielonego”

Grasz w zielone? - Gram.
Masz zielone? Dzieci odpowiadają: mam, po czym pokazują na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go na ubraniu rodzeństwa lub rodzica). Dzieci poszukują koloru zielonego w swoim mieszkaniu, wśród zabawek.

Możemy zadawać dzieciom pytania: W jakiej porze roku jest najwięcej koloru zielonego? Prosimy o uzasadnienie odpowiedzi. W jakim miejscu wiosną możemy najczęściej zobaczyć kolor zielony? Dzieci wypowiadają się na temat zdjęć.  

Możemy pokazać dzieciom mapę świata i rozpocząć rozmowę:

Jakim kolorem na mapie oznaczone są np. lasy, łąki, pola?

W których miejscach świata jest najwięcej zielonych terenów?

Dzieci mogą pokazać te miejsca na mapie, a rodzic podaje nazwy państw lub krain geograficznych, gdzie one występują.

Zwracamy uwagę na konieczność dbania o przyrodę.

zielone zwierzeta Small

• Zagadka I. Fabiszewskiej.

Taki kolor mają liście,
taki kolor trawa ma.
Taki kolor ma też światło,
gdy po pasach idę ja.

O jakim kolorze była zagadka?

Proponujemy dzieciom wykonanie pracy pt.: „W magicznym, zielonym świecie”.

Przypominamy, że każdy namalowany na kartce element musi mieć kolor zielony.

• ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA - osłuchanie z tekstem i melodią piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs

Nie warto mieszkać na Marsie,
Nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
Powtarzam to każdemu.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
Wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
Więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów
I wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
I z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,

• Ćwiczenia słuchowe

"Papuga" - naśladowanie ilości, rytmu i tempa, np. demonstracja uderzeń ręką w kolano, blat stołu, tupniecie nogą. Dziecko powtarza prosty układ rytmiczny.

• "Jaką głoskę słyszysz?" - wypowiadanie na przemian z dzieckiem słów rozpoczynających się tą samą głoską

• Rozwiązywanie zagadek – „Gra w zielone”.

Będą potrzebne: obrazki, na których jest przedstawione „coś zielonego”, np. żaba, groszek, liść, konik polny.

Następnie wrzucone do pojemnika obrazki kolejno losujemy i układamy o nich zagadki. Dzieci próbują je odgadnąć.

5latki – karta cz4 nr.61.

Połącz zdjęcia w pętlach z obrazkami, których nazwy rozpoczynają się tak samo (tą samą głoską).

Propozycja pracy plastycznej - kolorowanka - ”Dzień Ziemi”

kolorowanka ziemia grazyna Small

Wtorek 21.IV.2020r

Temat: Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci.

• utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka (dorosłych i młodych),

• rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania zdrobnień oraz umiejętności układania rymów,

• rozwijanie umiejętności opisywania wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników

• Zabawa z elementem czworakowania: „Co kot potrafi

Prosimy, by dzieci na dywanie robiły razem z nami:

– koci grzbiet

– skradały się na czworakach

– pokazały jak kot pije mleko

– zwinęły się w kłębek i zasnęły

Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby „Kaczęta, prosięta... konięta?”

Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na wsi, daleko od miasta. Ma tam własne gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem.

Nie mógł się doczekać, kiedy zobaczy go ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła się, że będzie mogła głaskać i karmić zwierzęta, które hoduje ciocia. Kiedy tylko stanęła na podwórku, wykrzyknęła:

– Mogę pogłaskać owieczkę?

Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. – Lepiej nie, to baran z twardymi rogami, nie lubi głaskania. Ada zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez podwórko.

– Olek! Ciocia ma łabędzie! – piszczała zachwycona.

– Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi!

Olek aż za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się w cztery strony świata, za to gąsior wyciągnął długą szyję, zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadło u buta Ady. 

– Ty łobuzie, nie strasz mi gości – skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę.

– Chodźmy do kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta. Jest też gęś z gąsiętami i kaczka z kaczętami. Będziesz mogła je głaskać bez problemów.

Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo powiedział:

– Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my zajrzymy do stajni. Do koni   i źrebaków.

Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię opowieściami  o swoich przygodach.

– Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie zęby w uśmiech  i zawołał „I - haa!”.

To na pewno znaczyło „dzień dobry”! – mówił uradowany Olek.

– A mnie pocałowało prosię – chwaliła się Ada.

Ciocia potwierdziła. Gdy Ada pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gąsiąt i pięć kacząt, poszły do chlewni. „Tutaj są świnie z prosiętami”, uprzedziła ją ciocia.

Wzięła jedno różowe prosię na ręce i podsunęła Adzie do pogłaskania.

Prosię, niewiele myśląc, trąciło Adę noskiem w policzek i chrząknęło.

Ada była zachwycona.

Potem odwiedziła owce z owieczkami i barankami. Nie odważyła się jednak na ich pogłaskanie, chociaż ciocia zapewniała, że owcze dzieci, nawet te z małymi różkami, nie są groźne. Później, już razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory, do krów i cieląt.

Co się tam wydarzyło, tego dzieci nie opowiedziały.

Zdradzę wam  w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła Adę ogonem w nos.

– Nic nie mówicie o krowach? – zdziwiła się babcia.

– Bo krowie ogony brzydko pachną – wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy tym okropnie.

– A wiesz, czego się dziś nauczyłam? – pospiesznie zmieniła temat.

– Posłuchaj: dziecko kury to kurczątko, gęsi – gąsiątko, kaczki – kaczątko, świnki – prosiątko, konia – koniątko, a krowy – krowiątko – wyliczyła

Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno.

Rozmowa z dziećmi na temat przeczytanego tekstu.

Możemy wspólnie opowiedzieć wysłuchaną historię.

Pomocne mogą okazać się również pytania:

- Gdzie mieszka ciocia dzieci?
- Z kim się zaprzyjaźnił Olek?
- Jakie są wymienione zwierzęta w opowiadaniu?

- Jaka nazywa się miejsce, w którym mieszkają zwierzątka z opowiadania?

zwierzeta i dzieci Grażyna Small

• Układanie zdrobnień do nazw młodych zwierząt.

W miarę możliwości możemy wydrukować, wyciąć z gazet lub z książek (jeśli takie mamy) zdjęcia dorosłych zwierząt np. świni, kozy, kaczki, kury, krowy, owcy, koń, oraz ich dzieci np. prosięcia, koźlęcia, kaczęcia, kurczęcia, źrebięcia, cielęcia, jagnięcia.

Układamy na stoliku zdjęcia wszystkich zwierzątek, prosimy dziecko aby dobrało w pary: mamę i jej dziecko.

Prosimy dziecko o ułożenie zdrobnień do nazw młodych zwierząt, np. prosię, prosiątko, prosiaczek.

• Zabawa ruchowa: „Koniki”

Tamburyn, inny przedmiot muzyczny lub nasze dłonie.

Dzieci (koniki), w zależności od rytmu wygrywanego przez osobę dorosłą na tamburynie, idą stępa (powoli, wysoko unosząc nogi), poruszają się kłusem (biegną na palcach, ale jeszcze nie za szybko), galopem (biegną szybko, na całych stopach).

Podczas poruszania się kląskają językiem naśladują odgłos uderzania końskich kopyt o ziemię.

• Zabawa „Czego brakuje”

Figurki zwierzątek lub inny zestaw pięciu – siedmiu przedmiotów (np. plastikowe owoce, małe pluszaki, autka itp.) worek płócienny lub pudełko z przykrywką.

Wszystkie przedmioty pokazujemy dziecku, nazywamy i ustawiamy przed nim. Powtarzamy nazwy jeszcze raz i wskazujemy. Rodzic chowa przedmioty i wykłada ponownie, jeden z nich zostawia w worku lub pudełku.

Pytamy dziecko: „Czego brakuje?” Zadaniem dziecka jest nazwać ten przedmiot. W kolejnej rundzie zabawy zachęcamy dziecko, aby schowało przedmiot dla rodzica.

Mała zmiana.

Wymieniamy zestaw przedmiotów.

Po jakimś czasie może schować dwa lub więcej przedmiotów.

Karty pracy cz.4 nr 64 ,65

Karty pracy cz.2 nr 33

Ćwiczenia gimnastyczne

„Pajacyki, skłony i podskoki” –ćwiczenia z rodzicami

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

Zabawa w domu dla całej rodziny
Cała zabawa pod nazwą „Poszukiwacze skarbów”, polega na rozwiązywaniu zadań i zagadek, tak by dotrzeć do nagrody. Rysujemy mapę z drogą do skarbu dodając do niej kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy itp. W całym domu można także pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „szukaj za kanapą”, itp.

Wówczas mamy pewność, że dziecko odnajdzie skarb, a więc będzie z siebie dumne, a przy okazji się porusza.

To co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od rodziców.  

• Budowanie farmy z klocków

- Dzieci budują zagrody dla zwierząt umieszczają w nich figurki zwierząt mieszkających na wsi.

Określają wielkość, ile ich jest, można pobawić się w przeliczanie zwierząt.

Małe zwierzęta – mniejsze zagrody,

duże zwierzęta – duże zagrody.

Podajemy nazwy zwierzęcych domów:

koń mieszka w stajni,

świnia – w chlewiku,

krowa - w oborze,

kura – w kurniku.

Propozycja pracy dodatkowej

Połącz zwierzęta z ich mamami a następnie pokoloruj.

zwierzeta i dzieci połacz 2 Small

zwierzeta i dzieci połącz 1 Small

 

Poniedziałek 20.IV.2020r

Temat: Mieszkańcy wiejskiego podwórka

• wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi,

• usprawnianie aparatu artykulacyjnego,

• utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas oglądania przedstawienia,

• rozwijanie sprawności ruchowej.

Ćwiczenia poranne

 • Zabawa bieżna: Koniki:
  -bieg truchcikiem, potem galopem w różnych kierunkach.
 • Ćwiczenie. szyi: Koń kiwa głową:
  - rozkrok, skłony głowy w przód i tył.
 • Ćwiczenie. równowagi: Koń grzebie nogą:
  - stojąc na jednej nodze, naśladujemy jak koń drugą nogą grzebie

           – przeciąganie wolnej stopy z przodu o podłoże.

 • Ćwiczenie. zręczności: Koń na biegunach:
  -siad skrzyżny, chwyt za stopy od zewnętrznej strony stopy,

           plecy okrągłe jak bieguny konia.

           Lekkie huśtanie się w tył na plecy i w przód do siadu.

 • Zabawa bieżna: Konie i wózki:
  -dzieci ustawione dwójkami, jedno za drugim, twarzą wózki i konie. Pierwsze podaje ręce w tył drugiemu. Bieg w różnym tempie, przeplatany marszem. Po pewnym czasie zmieniamy miejsce w parach.
 • Marsz po obwodzie koła: na palcach, na piętach i na całych stopach.

Zwierzęta z wiejskiego podwórka

Rozmowa z dziećmi:

Jakie znasz zwierzęta, które mieszkają na wiejskim podwórku ?

wiejskie podwórko Small

• Słuchanie opowiadania „Awantura na wiejskim podwórku”

https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI

• Zagadki słuchowe:

Odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

zwierzeta na wsi

• Zabawa ruchowa „Odgłosy z wiejskiego podwórza”

Dorosły dzieli dzieci na cztery zespoły:

konie (ihaha),

krowy (muuu),

kury (ko, ko),

psy (hau, hau).

Każdy zespół zajmuje wskazane przez dorosłego miejsce (stajnia, obora, kurnik, buda)

Dorosły podaje nazwę zwierzęcia. Dzieci z wybranego zespołu wychodzą na środek, poruszają się w charakterystyczny dla tego zwierzęcia sposób i wydają odpowiednie odgłosy.

Gdy dorosły podaje nazwę drugiego zwierzęcia, wracają do swojego domu, a na środek wychodzą kolejne dzieci.

• Składanie obrazka w całość.. Układanie zdań

Dla każdego dziecka: koperta, a w niej zdjęcie przedstawiające dom zwierzęcia pocięte na części. Dorosły wręcza każdemu dziecku kopertę, w której znajduje się pocięte na części zdjęcie przedstawiające dom zwierzęcia. Dzieci składają je w całość. ;

Układają dowolne zdania, w których występuje nazwa wybranego domu zwierząt wiejskich.

• WIERSZ „ZABAWA W RYMY” M. Strzałkowska

Raz wybuchła na podwórku awantura,
Bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!
Kura gdacze,
kaczka.....( kwacze)
Krowa.....( ryczy)
świnia.....( kwiczy)
owca.....( beczy)
Koza.....( męczy)
a na płocie przy chlewiku
Kogut pieje: kukuryku!
Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,
Ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu
Odnalazła kura pióra i umilkła awantura
A pisklęciu się dostała niezła bura

• Łączenie zdjęć zwierząt ze zdjęciami przedstawiającymi ich ulubione pokarmy.

Zdjęcia zwierząt z wiejskiego podwórka (np.: koguta, kota, psa, świni, barana, krowy, kaczki, gęsi, kurczaka, indyka),

zdjęcia przedstawiające ulubione pokarmy zwierząt (np.: trawę, owies, kość, ziarna, ziemniaki – ten sam pokarm może być przysmakiem kilku zwierząt).

Dzieci układają obok zdjęć zwierząt obrazki przedstawiające ich ulubione pokarmy. Wypowiadają się na temat zwyczajów zwierząt, które zaobserwowały podczas swojego pobytu na wsi. Dzielą się z innymi swoimi doświadczeniami.

zwierzęta i ich domy

Karty pracy, cz. 4, nr 62–63 5latki

Dzieci:

− oglądają obrazek, odszukują i nazywają przedstawione na nim zwierzęta,

− opowiadają, co dzieje się na obrazku,

− słuchają tekstu czytanego przez D.

− naśladują głosy zwierząt z wiejskiego podwórka.

Karty pracy, cz. 2 nr 32 4latki

Dzieci:

− nazywają zwierzęta na podstawie ogonów,

− kolorują rysunki zwierząt,

− naśladują ich odgłosy ,

− rysują świnki według wzoru

• Nauka piosenki „Stary Donald farmę miał”

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA

• Kolorowanie obrazka „Farma”

zwierzeta kolorowanka grazyna Small