PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Grupa III Misie (4-5 latki)     Wychowawca Grażyna Filipczyk

Piątek 17.IV.2020r

Temat: Ptaki i ich pióra

• wzbogacanie wiadomości na temat ptaków

• utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków

oraz znaczenia piór w ich życiu,

• rozwijanie wrażliwości dotykowej,

• rozwijanie sprawności manualnej

• Ćwiczenie ortofoniczne - „Głosy ptaków.”

Dorosły naśladuje głosy ptaków (np.: kle, kle, ćwir, ćwir): szybko, wolno, cicho, głośno. Dzieci powtarzają za nim.

• Rozwiązywanie zagadek M. Smułki, dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski.

Dziecko, które zna odpowiedź, podnosi rękę, odpowiada

Ma długie czerwone nogi,

długi dziób.

Choć żabek nie lubi,

to czasem je zje. (bocian)

Śpiew tego ptaka

leci wysoko

do słonka,

bo właśnie

wołamy na wiosnę... (skowronka)

Ptaszek ten nie jest duży,

nie stoi na półkach

i choć, nie wiem czemu,

robi kółka, to wiadomo,

że to... (jaskółka)

Ptaszek, o którym myślę,

boi się huku,

a oprócz tego często

woła: kuku, kuku. (kukułka)

• Zabawa bieżna – Powroty ptaków.

Dzieci – ptaki – wracają z Afryki, biegają w różnych kierunkach z rozłożonymi na bok ręka- mi jak skrzydłami, przy akompaniamencie tamburynu.

Podczas przerwy w grze przykucają i odpoczywają przed dalszą podróżą.

Dźwięki tamburynu są sygnałem do dalszego biegu.

• Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Jaskółka”.

Podczas recytacji wiersza , na sygnał dorosłego dzieci

naśladują odgłosy piskląt: pi, pi, pi.

„Czarna jaskółeczka”

Czarna jaskółeczka

do gniazdeczka leci.

karmi dziatki swoje.

– Pi, pi, pi, pi!

– Pi, pi, pi, pi!

– krzyczą głodne dzieci.

krzyczą wszystkie troje!

Czarna jaskółeczka

Czarna jaskółeczka

robaczki przynosi.

po muszki już leci.

– Pi, pi, pi, pi! –

– Pi, pi, pi, pi!

– każde o nie prosi.

krzyczą głodne dzieci..

Po wysłuchaniu wiersza oglądają obrazek przedstawiający jaskółkę.

jaskółka Small

Omawiają jej wygląd; wypowiadają się:

 • ile dzieci miała jaskółka z wiersza ​?​
 • w jaki sposób o nie dbała.?

Karta pracy, cz. 4, nr 48 ,49   5 latki

Dzieci

− rysują linie po śladach,

− rysują drogę w środku ścieżki.

• Poznawanie różnego rodzaju piór.

Rodzic wyjaśnia, że na skrzydłach ptaki posiadają pióra zwane lotkami,

dzięki którym latają.

Z ogona wyrastają pióra zwane sterówkami – one pozwalają ptakom utrzymywać równowagę.

• Ćwiczenia oddechowe.

Piórko dla każdego dziecka.

Dzieci podrzucają piórka do góry i za pomocą wydychanego powietrza próbują utrzymać je jak najdłużej w górze.

Następnie kładą się na dywanie na brzuchu, umieszczają piórko przed sobą i starają się dmuchać na nie jak najmocniej.

• Poznawanie znaczenia piór.

Dorosły pyta: Po co ptakom są potrzebne pióra?

Uzupełnia wypowiedzi dzieci

(np. do lotu, zabezpieczają przed zimnem, pomagają utrzymać się na wodzie, zabezpieczają przed drapieżnikami, pomagają chronić się przed zimnem,

utrzymują stałą temperaturę ciała).

• Propozycja pracy plastycznej. „Jaskółka”

jaskółka praca plastyczna Small

 

Czwartek 16.IV.2020r

Temat: Ptasie koncerty

• rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 6, w zakresie 10,

• porównywanie liczebności zbiorów,

• usprawnianie aparatu artykulacyjnego,

• rozwijanie sprawności ruchowej.

 • Ptasi koncert – ustalanie, jakie dźwięki wydają poszczególne ptaki, liczenie dźwięków.

Nagrania głosów ptaków

https://www.youtube.com/watch?v=qKr_ungGOYI

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic włącza nagrania głosów          

ptaków (np.: bociana, kukułki, skowronka, szpaka, dzikich gęsi).

Dziecko rozpoznają je, podaje nazwy ptaków.

Opowiada o tym, co czuje, kiedy słucha ptasich koncertów.  

 • Przypomnienie i zabawa przy piosence „Maszeruje wiosna”.

Tam daleko, gdzie wysoka sosna

maszeruje drogą mała wiosna

ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło

lecą i świergoczą głośno i wesoło

Maszeruje wiosna,

w ręku trzyma kwiat

gdy go w górę wznosi

- zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę

chętnie żuje gumę i robi balony

a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje...

Wiosno, wiosno,

nie zapomnij o nas

każda trawka chce już być zielona

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła

zima by została mroźna.

Maszeruje...

 • Ćwiczenia słownikowe – układanie zdań. Liczenie słów w zdaniach.

Zdjęcia ptaków.

Ptaki wiersz

Dziecko wybiera jedno zdjęcie, które najbardziej mu się podoba. Uzasadnia swój wybór. Następnie układa zdanie z nazwą ptaka, którego zdjęcie wybrało. Liczy słowa w zdaniu i je wyklaskuje.  

 • Rozpoznawanie, którego ptaka brakuje – ćwiczenie spostrzegawczości.

Rodzic prosi, aby dziecko podało nazwy kilku wybranych przez siebie ptaków

i zapamiętało je, a następnie zamyka oczy.

Rodzic zabiera, albo zakrywa zdjęcie jednego z ptaków.

Dziecko odgaduje, który ptak odfrunął. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

 • Układanie zadań matematycznych.

Dziecko ogląda zdjęcia ptaków. Układa treść zadań i próbuje przedstawić je                       w w postaci działań matematycznych,

np. Na gałęzi siedziały trzy ptaki, przyleciały jeszcze cztery.

Ile ptaków siedzi na gałęzi? .            

Bądź: Na gałęzi siedziało 8 ptaków, dwa odleciały.

Ile ptaków zostało na gałęzi?

Rodzic razem z dzieckiem liczy na palcach.  

 • Ćwiczenie oddechowe – Bocianie pióro

Piórka: czerwone, białe, czarne (sztuczne) dla każdego dziecka, odtwarzacz CD, nagranie spokojnej muzyki.

Rodzic zwraca uwagę na ubarwienie ptaka.

Podczas nagrania muzyki każde dziecko trzyma piórko.

Układa je na otwartej dłoni i, dmuchając, wprawia w ruch.

Karta pracy, cz. 4, nr 46 5latki

Dzieci:

− rysują po śladach rysunków jaskółek (każdy rysunek inny kolorem),

− podają nazwy ptaków umieszczonych na zdjęciach.

Karta pracy, cz. 4, nr 47 5latki

Dzieci: − otaczają jedną pętlą bociany, drugą pętlą jaskółki, następnie skowronki, a na końcu szpaki,

− porównują liczebność ptaków,

− nazywają ptaki przedstawione na zdjęciach odszukują wśród naklejek zdjęcia ptaków i naklejają według podanego wzoru (rytmu )          

Propozycja pracy plastycznej dla chętnych dzieci

– lepienie z plasteliny

Ptak z plasteliny Small

Środa 15.IV. 2020r

Temat: Ptasie gniazda

• wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

• rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska,

• uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej,

• pamięciowe opanowanie zwrotki i refrenu piosenki,

• ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały.

• Wspólne układanie opowiadania o wróbelku.

Dyktafon, dla każdego dziecka: kartka, kredki.

Dzieci siedzą w kole. Dorosły proponuje im wspólne ułożenie opowiadania o wróbelku. Mówi pierwsze zdanie, np. W pewnym ogrodzie przedszkolnym w budce lęgowej zamieszkał wróbelek.

Dzieci kontynuują opowieść, wypowiadając po jednym zdaniu.

Dorosły. nagrywa wszystkie wypowiedzi dzieci.

Następnie przepisuje je na kartkę i głośno odczytuje.

Dzieci nadają tytuł swojemu opowiadaniu.

Wykonują do niego ilustracje. Tworzą swoją przedszkolną książkę.

• Powitanie.

Dorosły wita dzieci, które mają dzisiaj, np. dobry humor, jadły smaczne śniadanie, widziały przez okno lecące ptaki.

• Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Ptaszek opowiada”.

Zielenią się listki

na smukłej topoli

i ptaszek tam śpiewa.

Opowiada listkom

o swojej wędrówce:

co widział, co słyszał

w obcych krajach, hen!

Ile przebył gór i mórz,

aby wreszcie wrócić już.

Bo tu jego dom,

tu kochane drzewa,

wśród gałęzi tutaj

najpiękniej się śpiewa!

• Rozmowa na temat wiersza.

Poznawanie drogi, którą pokonują ptaki podczas swoich wędrówek.

Praca z mapą.

Wyjaśnienie roli ptaków w życiu człowieka.

Kolorowy sznurek, mapa świata, taśma przezroczysta.

Dorosły pyta: O czym ptaszek opowiadał listkom?

Dlaczego ptaki do nas wracają?

Rozkłada mapę świata.

Pyta: Gdzie zimują ptaki?

Jaką drogę pokonują podczas wiosennych podróży?

Dorosły, odszukuje na mapie Afrykę, gdzie zimują np. bociany, i Europę, a w niej Polskę.

Pokazuje dzieciom, jaką drogę musiały pokonać ptaki, aby wrócić ponownie do naszego kraju.

Zaznacza czerwonym sznurkiem trasę przelotu ptaków.

Pokazuje je na mapie świata i oznacza innym kolorem sznurka trasy ich przelotu.

Następnie pyta: Jaką rolę odgrywają ptaki w życiu człowieka?

Ciekawostki

 • Jaskółki zimują w Afryce i w tropikalnej części Azji.
 • Żurawie spędzają zimę w Azji, w Afryce i na Półwyspie Iberyjskim.
 • Skowronek zimuje w basenie Morza Śródziemnego i w Europie Zachodniej.
 • Jerzyk zaś zimą przebywa w Afryce.

Wędrówki ptaków

Ptaki Henia

Rozpoznawanie ptaków na obrazkach.

Opisywanie charakterystycznych cech ptaków oraz zwyczajów związanych z ich migracją. Czytanie tekstu. Książka (s. 58–59) dla każdego dziecka.

Dzieci otwierają książkę, przyglądają się uważnie ptakom przedstawionym na zdjęciach. Nazywają znane gatunki. Opisują wygląd ptaków, wskazując na ich charakterystyczne cechy. Kierując się kształtem dzioba, wymieniają rodzaj pożywienia ptaków.

Dorosły informuje, że wszystkie przedstawione na obrazkach ptaki znajdują się w Polsce pod ochroną. Prosi o wyjaśnienie, co to znaczy.

Zapoznaje dzieci z terminami wiosennych migracji. Informuje, że najwcześniej, bo czasem już w lutym, wracają do nas skowronki, żurawie, czajki i szpaki.

Są one pierwszymi zwiastunami wiosny.

Trochę później – w marcu – przylatują bociany i zięby.

W kwietniu z radością witamy kukułkę.

Najpóźniej wracają jerzyki i jaskółki – dopiero w maju.

Oglądanie filmu "Wiosenne powroty ptaków"

Poznawanie zwyczajów ptaków związanych z budowaniem gniazd.

https://www.youtube.com/watch?v=vlXQqg1T07s

• Zabawa ruchowa „Ptaki – do gniazd”.

Kolorowe krążki, tamburyn.

Dorosły rozkłada na sali kolorowe krążki (gniazda). Gra na tamburynie.

Dzieci (ptaki) biegają pomiędzy gniazdami.

Na przerwę w grze każdy ptak wraca do swojego gniazda (dzieci stają na krążku).

Zapoznanie z popularnymi przysłowiami związanymi z ptakami.

          Gdy gęś dzika w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

          Jak przylecą żurawie, można bydło paść na trawie.

          Widzisz bociana w wodzie, nie myśl o pogodzie.

          Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy.

          Wybiera się jak sójka za morze.

Karta pracy, cz. 4, nr 44   5latki

Karta pracy, cz. 2, nr 26 4latki

Utrwalenie piosenki „Kle kle boćku kle kle”

https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA        

Gdzie mieszkają bociany – reagowanie na sygnały: ustne i dźwiękowe.

Odtwarzacz CD, nagranie muzyki wybranej przez dorosłego.

Dzieci (małe bociany) maszerują w rytmie muzyki .

Na sygnał – uderzenie w talerze – małe bociany wracają do gniazda, gromadzą się wokół dorosłego (bocianiej mamy).

Na hasło: Bociany są zmęczone – dzieci przechodzą do leżenia na dywanie.

Na sygnał – dwa uderzenia w talerze – wyspane bociany wychodzą na spacer – dzieci splatają ręce z tyłu, maszerują za N., unosząc wysoko kolana.

Na hasło: Bociany stoją – zatrzymują się, opuszczają ręce, próbują utrzymać równowagę, stojąc na jednej nodze.

Na hasło: Bociany klekoczą   – wypowiadają kle, kle, ręce dzieci naśladują otwieranie i zamykanie dzioba.

Na hasło: Bociany biegną – dzieci wyciągają ręce na boki, wykonują ruchy naśladujące ruchy skrzydeł ptaka.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptasie podróże”.

Dorosły wyznacza teren do zabawy.

Jedno dziecko oznacza szarfą. Będzie ono stało na początku klucza.

Dzieci (ptaki) poruszają się w dowolnych kierunkach.

Na sygnał, np. gwizdek, ustawiają się w wymienionej przez dorosłego. formacji, np.: w kluczu, w gromadzie, w sznurze, i po chwili ponownie rozpoczynają lot.

Karta pracy, cz. 4, nr 45   5latki

Propozycja pracy plastycznej „Bocian”

Będziemy potrzebować:
– niebieskiej, czerwonej i czarnej kartki;
– płatków kosmetycznych;
– kawałka tektury;
– kleju;
– ruchomych oczu;
– nożyczek;

– markera.

Wykonanie pracy zaczynamy od przyklejenia komina – czerwonej kartki. Później z płatków układamy bociana i doklejamy mu potrzebne elementy. Na kominie robimy imitację cegieł markerem.

 

Wtorek 14.IV.2020r.

Temat: Poznajemy budowę ptaka

• wzbogacanie wiadomości na temat ptaków,

• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata,

• rozwijanie umiejętności czytania,

• rozwijanie sprawności ruchowej.

• Gromadzenie w kąciku książki czasopism dla dzieci.

Wymienianie przez dzieci tytułów ulubionych czasopism lub ich reklamowanie.

Porównywanie czasopism dla dzieci z czasopismami dla dorosłych.

Słuchanie tekstów czytanych przez dorosłego.

Dorosły pokazuje dzieciom swoje ulubione czasopismo.

Zapoznaje dzieci z jego tytułem. Informuje, dlaczego jest to jej ulubione czasopismo

Prosimy aby dzieci opowiedziały o swoich ulubionych czasopismach

Następnie dzieci oglądają czasopisma: dla dorosłych i dla dzieci.

Poszukują różnic między nimi.

Dorosły czyta dzieciom wybrane fragmenty ze wskazanych przez nie czasopism.

Magiczny trójkąt – przekształcanie trójkąta

Dla każdego dziecka: trójkąt narysowany w środkowej części kartki, kredki.

Dzieci wykorzystują narysowany na kartce trójkąt do stworzenia sylwety ptaka. Dorysowują brakujące elementy, wypełniając nimi całą powierzchnię kartki.

Kolorują rysunek

• Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Ptaki”.

Książka (s. 56–57) dla każdego dziecka.

Dzieci przyglądają się ilustracjom w książce, słuchają opowiadania czytanego przez dorosłego

Zadzwoniła babcia, ta, która mieszka pod miastem, na wsi, i powiedziała, że upiekła ulubione ciasteczka Ady.

– Przyjedziecie do nas? – zapytała.

– No pewnie! – zapewniła Ada i dotąd namawiała rodziców, aż się zgodzili na wspólny wyjazd.

– Gdzie ciasteczka? – zapytała, gdy tylko zobaczyła babcię.

Olek nie był smakoszem ciasteczek, za to lubił towarzystwo dziadka.

Odnalazł go w sadzie obok domu. Dziadek obserwował niebo przez lornetkę.

Olek zadarł głowę. W oddali zobaczył jakieś drobne punkciki.

– Bociany wracają.

Co za widok! – dziadek uśmiechnął się promiennie.

– Naprawdę?!

– Olek rzucił się biegiem do samochodu po swoją lornetkę. Po chwili był już z powrotem.

– Zdążyłem?! Jeszcze je widać?! – pytał zdyszany.

Trzeba wam wiedzieć, że lornetki przybliżają i powiększają obraz, więc widok był niezwykły.

Olek tak bardzo zagapił się w niebo, że nawet nie zauważył Ady, która przybiegła za nim z własną malutką lornetką. Patrzył na szybujące po niebie bociany.

Widział ich rozłożone skrzydła, długie, wyciągnięte szyje, czerwone dzioby, a gdy poprawił ostrość, zobaczył nawet pojedyncze pióra w ogonach.

Ptaki prawie nie poruszały skrzydłami, a jednak sunęły po niebie jak papierowe samoloty albo małe szybowce niesione wiatrem.

– Też chciałbym tak latać. Szkoda, że nie mam skrzydeł – westchnął.

Dziadek się uśmiechnął.

– Ptaki mogą latać nie tylko dzięki skrzydłom. Ich waga też jest ważna. Są lżejsze niż my, bo mają lekkie dzioby i nieduże głowy. No i nie posiadają zębów, żeby mniej ważyć.

Na niebie było tłoczno jak na autostradzie.

Nie tylko bociany wracały do domu na wiosnę. Leciały szpaki, pliszki i zięby.

Jedne zawzięcie trzepotały skrzydełkami, inne machały nimi tylko od czasu do czasu.

– Mógłbym na nie patrzeć bez końca. Żałuję, że tak późno poświęciłem się obserwowaniu przyrody. Wierzcie mi, że jest to wyjątkowa przyjemność – mówił dziadek.

– Nawet nie wiecie, co wyprawiają zwierzęta, gdy sądzą, że nikt ich nie widzi.

Takich zabaw, psot i tańców nigdzie indziej nie zobaczycie.

Olka najbardziej zainteresowały zwierzęce psoty.

– Pokażesz nam te psoty? – spytał. – Oczywiście, wybierzemy się do lasu jutro z samego rana. Babcia pomoże nam przygotować kanapki i termos z ciepłą herbatą.

Zabierzemy też mapę terenu i to, co najważniejsze dla obserwatorów przyrody...

– dziadek spojrzał pytająco na wnuki. – Ciasteczka! – wykrzyknęła Ada.

Olek popatrzył na siostrę z politowaniem. – Lornetki – poprawił ją. Ich głosy wywabiły z domu tatę. Spojrzał w niebo na szybujące ptaki i westchnął, podobnie jak wcześniej Olek: – Chciałbym latać jak ptaki.

– Lepiej nie. Musiałbyś wyrwać wszystkie zęby, a i tak byłbyś za ciężki – mądrze zauważył Olek.

– Głowę też masz za dużą – dodała Ada.

– Nie mówiąc o braku skrzydeł – dorzucił rozbawiony dziadek.

• Rozmowa na temat opowiadania. Dzieci przyglądają się ilustracjom w książce, odpowiadają na pytania:

Co robią ptaki wiosną?

Kto to jest ornitolog?

• Poznawanie budowy ptaka. dorosły pyta:

Dlaczego ptaki umieją latać, a ludzie nie potrafią?

Uzupełnia wypowiedzi dzieci. Natura cały organizm ptaka wyposażyła w cechy, które umożliwiają mu latanie, np. kości ptaka są zupełnie inne niż kości innych zwierząt.

Są dużo lżejsze, gdyż znajduje się między nimi wiele pustych przestrzeni.

Ptaki nie mają zębów, co także zmniejsza ich ciężar ciała.

Pokryte są piórami, które spełniają wiele funkcji.

Ptak ma skrzydła, które wykorzystuje do radzenia sobie z oporem powietrza.

Ptaki przylatujące na wiosnę grazyna Small

Karta pracy, cz. 4, nr 42   5- latki

Dzieci:

− czytają z N. nazwy części ciała bociana i wskazują je na zdjęciu,

− dorysowują żabę i trawę,

− rysują szlaczek po śladzie

Zabawa ruchowa „Bocian i wrony”.

Odtwarzacz CD, nagranie muzyki w rytmie marsza.

Dzieci maszerują w różnych kierunkach.

Na przerwę w nagraniu dorosły podaje hasło: Bocian.

Dzieci stają na jednej nodze, wyciągają przed siebie wyprostowane ręce, tworząc długi dziób, i mówią: kle, kle, kle.

Na hasło: Wrona – dzieci wykonują przysiad i mówią: kra, kra, kra.

• Wskazywanie różnic w budowie ciała wybranych ptaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzioby.

Porównywanie ptasich dziobów i rozpoznawanie ptaków po dziobach.

Prosimy, aby dzieci wymieniły różnice w wyglądzie zewnętrznym ptaków, np. wielkość, ubarwienie, kształt kończyn, ogona, dzioba.

Szczególną uwagę zwracamy na dzioby.

Pytamy:Jak myślicie, dlaczego ptaki mają różne dzioby?

Następnie prosimy, aby dzieci wskazały, który ptak ma najdłuższy dziób, który – najkrótszy dziób, i taki, który ich zadaniem jest najmocniejszy.

Ptaki różnią się zewnętrznie wielkością, ubarwieniem, kończynami, ogonami i dziobami. Najmniejszym ptakiem na świecie jest koliber, a największym – struś afrykański.

• Poznawanie zwyczajów bociana.

Nawiązujemy do opowiadania. Pytamy:

Czyje gniazdo chcieli obserwować Olek i dziadek?

Jaki dziób ma bocian?

Dlaczego dziób bociana jest taki długi?

Co wiecie na temat bocianów? Uzupełnia wypowiedzi dzieci.

Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Wracają z ciepłych krajów w marcu lub w kwietniu. Zamieszkują tereny, na których znajduje się dużo pól, lasów, łąk.

Po przylocie natychmiast biorą się za przebudowę starego gniazda lub budują nowe. Najczęściej robią to w pobliżu siedzib ludzkich, np. na dachach, słupach, budynkach gospodarczych. Znoszą materiał, układają gałązki i pilnują, aby gniazda nie zajął inny bocian. Kiedy gniazdo jest gotowe, samica składa jaja. Wysiaduje je na zmianę z samcem. Kiedy jeden ptak jest w gnieździe, drugi zajmuje się zdobywaniem pożywienia. Bociany jedzą wyłącznie zwierzęta, np.:   pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe ryby, węże, krety, łasi- ce, gronostaje, młode zające i pisklęta ptaków. Żaby wcale nie są ich ulubionym pokarmem.

bosiany Small

Słuchanie piosenki” Kle,kle boćku”

https://www.youtube.com/watch?v=Q9GXQJ6kRRA

Karta pracy, cz. 4, nr 43 5- latki

Dzieci:

− oglądają zdjęcia,

− opowiadają o tym, co robi bocian (bocian lecący, karmiący, bocian na łące, bocian jedzący mysz lub węża),

− czytają tekst umieszczony obok zdjęć,

− rysują po śladach drogę żabki do stawu,

− rysują szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.

Karta pracy, cz. 2, nr 25 4- latki

Dzieci:

− oglądają obrazki,

− zaznaczają takie same obrazki,

− naśladują miny,

− nazywają emocje

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15.

Dzieci dobierają się w pary i razem maszerują przy dźwiękach tamburynu.

Dorosły rozdaje piłki.

• Toczenie piłki do partnera.

Jedno dziecko z pary leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą. Partner siedzi na piętach około 2 metrów przed kolegą, przodem do niego.

Pierwsze dziecko podnosi łokcie nad podłogę i odepchnięciem toczy piłkę do kolegi.

• Rzut piłki do partnera.

Jedno dziecko leży na brzuchu, trzymając piłkę w dłoniach przed sobą.

Partner siedzi w odległości około 2 metrów przed kolegą, przodem do niego.

Dziecko trzyma piłkę, przenosi ją nad kark, unosząc łokcie nad podłogę, a następnie rzuca piłkę do partnera. Potem zamieniają się rolami.

Podanie piłki bokiem.

Dzieci siedzą z nogami wyprostowanymi, w rozkroku, tyłem do siebie, w odległości około 0,5 metra. Jedno dziecko trzyma piłkę w dłoniach. W parach wykonują skręt tułowia (jedno dziecko w prawo, drugie w lewo) z przekazaniem piłki partnerowi. Następnie wykonują skręt tułowia w przeciwną stronę, z ponownym przekazaniem piłki.

• Rzucanie i łapanie piłki.

Dzieci chodzą po sali z piłką w dłoniach.

Podrzucają piłkę w górę i starają się ją złapać.

• Toczenie piłki wokół siebie.

Dzieci siedzą z wyprostowanymi i złączonymi nogami. Każde z nich trzyma dłońmi piłkę leżącą na podłodze przy biodrach.

Dzieci toczą piłkę po podłodze wokół bioder i wyprostowanych nóg.

Po wykonaniu trzech okrążeń piłki w jedną stronę należy wykonać następne trzy okrążenia w stronę przeciwną.

• Utrzymywanie piłki na podudziach.

Dzieci leżą na plecach z nogami ugiętymi, uniesionymi nad podłogę. Na ustawionych poziomo podudziach kładą piłkę. Starają się jak najdłużej utrzymać piłkę na nogach. • Podanie piłki dołem i górą. Dzieci stoją tyłem do siebie w rozkroku, w odległości około 0,5 metra. Jedno dziecko trzyma w dłoniach piłkę. Dzieci unoszą ręce w górę, przekazując piłkę do rąk partnera, a następnie wykonują skłon tułowia w przód, przekazując piłkę między nogami w ręce kolegi.

• Żuki toczące kulki.

Dzieci chodzą na czworakach, popychając piłkę głową. Piłka powinna być popychana czołem.

• Podskoki z piłką trzymaną między kolanami.

Dzieci stoją z piłką trzymaną między kolanami. Utrzymując piłkę między kolanami, podskokami prze- suwają się po sali.

• Marsz parami po kole.

 

Oddanie piłek.

Zabawy na świeżym powietrzu

• Zabawa ruchowa „Bociany i bocianiątka.”

Dzieci tworzą koło i podają sobie ręce. Dwoje dzieci to młode bociany, które wchodzą do środka koła (gniazda).

Na sygnał. bocianiątka starają się wydostać z gniazda. Dzieci tworzące koło (dorosłe bociany) nie pozwalają im, wykonując przysiad (bocianiątka są jeszcze za małe na samodzielne podróże).

Jeśli mimo starań młodym bocianom uda się wydostać na zewnątrz, kolejne dzieci przejmują ich rolę.

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Jajko w gnieździe.

Pudełko tekturowe owinięte brązową krepiną, małe piłki dla każdego dziecka.

Dzieci stoją w kole. Każdemu dziecku dorosły wręcza małą piłkę (jajo kukułki).

W środku koła ustawia tekturowe pudełko owinięte brązową krepiną – gniazdo.

Dzieci (kukułki) starają się podrzucić swoje jaja do gniazda innego ptaka, czyli wrzucić piłkę do pudełka.

Komu się uda, siada skrzyżnie w kole. Komu się nie uda, próbuje ponownie.

• Budka lęgowa – zabawy konstrukcyjne. Klocki.

Dzieci budują z klocków budkę lęgową dla ptaka. Zwracają uwagę na to, aby była odpowiednio zbudowana. Podają nazwę ptaka, dla którego zbudowały budkę.