PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Grupa II Krasnoludki (3 latki)

Wychowawcy: Beata Halamus, Mirosława Skop

PIĄTEK: 17.04.2020r.

TEMAT DNIA: PTASIE TRELE

Przygotowała Mirosława Skop

 • Zabawa na powitanie – Re, re, kum, kum.

Dzieci w przysiadzie podskakują po całej sali, udając żaby. Gdy spotkają na swojej drodze inną żabę, witają się: jedno pozdrawia, mówi: Re, re, drugie odpowiada na pozdrowienie: Kum, kum.

 • Ćwiczenie grafomotoryczne- karta 38

Dziecko , nie odrywając ręki od kartki, rysuje drogę każdej żaby innym kolorem. Następnie koloruje rysunek.

 • Zabawa ruchowa Wszystko co lata.

Instrumenty perkusyjne (trójkąt, grzechotka, gwizdek, tamburyn)

Na dźwięk trójkąta dzieci naśladują lot ptaków, na dźwięk grzechotki lot śmigłowca, na dźwięk gwizdka rakiety, a na dźwięk tamburynu naśladują lot samolotu

 • Zabawa ruchowa Raz, dwa, trzy, bocian patrzy.

Opaska z czerwonym dziobem bociana.

Dzieci są żabkami. Poruszają się, skacząc w przysiadzie po całej sali, gdy dziecko lub rodzic w opasce (bocian) jest odwrócone do nich tyłem i mówi: Raz, dwa, trzy, bocian patrzy! Gdy bocian odwraca się żabki zastygają w bezruchu. Dziecko, które się poruszy, zakłada opaskę i przejmuje rolę bociana.

 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy język, wargi, żuchwę

Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski f. Lusterka.

Dorosły objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski f.

Głoska f jest głoską wargowo-zębową, powstaje przez zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi i wypuszczenie powietrza przez powstałą w ten sposób szczelinę.

Dorosły zwraca uwagę, aby przy wymawianiu głoski f nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dzieci powtarzają za N. głoskę f, kontrolując w lusterku pracę języka.

 • Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej Ptasie trele.

Dorosły prezentuje wiersz i pyta dzieci: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a dzieci powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.

Znów nastała wiosna !

Ptaki nadlatują

By było im ciepło

Gniazda pobudują

Fiu, fiu,fiu.fi, fi, fi

Jakie piękne dni.

Na drzewach wysoko

Albo w trawie nisko

Tak by do swych piskląt

Zawsze miały blisko.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi

Jakie piękne dni.

Gdy skończą budować

Jajeczka w nich złożą

A co będą robić?

Na nich się położą.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi

Jakie piękne dni.

Wykluły się wreszcie

Z jajeczek pisklęta

I każdy maluszek trele te pamięta.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi

Jakie piękne dni.

pisklęta

ptasie gniazdo Small

 • Improwizacja ruchowa do wiersza.

Dorosły recytuje wiersz, a dzieci pokazują ruchem jego treść: przylot ptaków, budowanie gniazd, wysiadywanie jajek. Powtarzają sylaby, dbając o prawidłowe artykułowanie głosek

 • Praca plastyczna

3-latki- karta 25 z wyprawki plastycznej, kredki, bibuła zielona i czarna, klej.

Dzieci:

- kończą rysować bociana po śladzie

- kolorują dziób i nogi bociana na czerwono

- z czarnej bibuły robią kulki i przyklejają na końcach skrzydeł bociana

- drą zieloną bibułę i przyklejają ją w wyznaczonym miejscu, na dole kartki

         4-latki- karta 8 z wyprawki plastycznej ,czarna bibuła, klej

           Dzieci:

           - wypychają nacięte części obrazka bociana

           - łączą części i sklejają je ze sobą

           - drą czarną bibułę na małe kawałki

           - przyklejają je w wyznaczonym miejscu na obrazku bociana

 

CZWARTEK 16. 04. 2020 r

TEMAT : Wiosenne powroty.

Przygotowała Beata Halamus

• Zabawa ruchowa na powitanie – Witamy wiosenkę.

Dzieci, witają się kolejno dygnięciem i przybiciem piątki z dorosłym (wiosną) i recytują:

Wiosenkę witamy, pięknie się kłaniamy.

Kolejno przyjmujemy role: ptaków, kwiatów, zwierząt

(np.: bociana witamy, pięknie się kłaniamy;

żabkę witamy, pięknie się kłaniamy;

krokusa witamy, pięknie się kłaniamy, itd.).

• Zabawa ćwicząca spostrzeganie – Ence-pence.

Mały przedmiot dla każdego , np.: guzik, piórko, moneta. Dobieramy się w parę.

Dorosły z rękami schowanymi za plecami, ukrywa mały przedmiot w jednej dłoni. Mówi: Ence-pence, w której ręce? i pokazuje zaciśnięte pięści.

Druga osoba lekkim klepnięciem wskazuje dłoń, w której jest ukryty przedmiot.

Jeśli trafi – zamieniają się rolami, a jeśli nie – zgaduje ponownie.

• Zabawa Guzik z pętelką.

Różne guziki lub kółka do pchełek, sylwety wycięte z kartonu: ptaki, kwiatki, chmurki, słonko.

Dzieci układają guziki na sylwetach wyciętych z kartonu (np. promyki słońca, skrzydełko i oko ptaka, płatki kwiatków itp.).

• Zabawa– Ene, due, rabe.

Rodzic wylicza za pomocą rymowanki Ene, due, rabe, połknął bociek żabę.

Żaba – Tadeusza. W brzuchu mu się rusza

Dziecko wskazane na końcu rymowanki wydaje dźwięk kojarzący się z wiosną,

a pozostali i słuchają i odgadują, co to jest, np.: kum, kum – żaba, kle, kle – bocian, kapu-kap – wiosenny deszcz, ćwir, ćwir – wróble, ku-ku – kukułka, fiju, fiju – skowronek, szsz – wietrzyk, itp.

• Układanie chodniczka w kolorach kojarzących się z wiosną.

Kolorowe patyczki matematyczne.( mogą być kredki )

Rodzic układa z kolorowych patyczków wzory do powtórzenia przez dzieci.

Głośno nazywa, liczy i układa patyczki w danym kolorze, np. po dwa, po trzy, po cztery (po pięć), w kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym. Dzieci samodzielnie układają barwne chodniczki według wzoru

• Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny?

Palety malarskie lub kawałki grubej folii, farby plakatowe: żółta, niebieska, czerwona, pędzle, woda, sylwety krokusów.

Barwy podstawowe

W plastyce rozróżniamy 3 kolory podstawowe: żółty czerwony niebieski.  Są one wyjątkowe, ponieważ nie można ich uzyskać ze zmieszania innych barw, ale są podstawą (stad ich nazwa: podstawowe) do otrzymywania innych kolorów. 

Barwy pochodne

Poprzez zmieszanie ze sobą wybranych par kolorów podstawowych otrzymujemy barwy pochodne (nazwa łatwa do zapamiętania - barwy te "pochodzą" od barw podstawowych). I tak:

 • połączenie barwy czerwonej i niebieskiej daje kolor fioletowy, który na kole braw leży pomiędzy tymi 2 podstawowymi barwami
 • połączenie barwy niebieskiej i żółtej daje kolor zielony, który na kole braw leży pomiędzy tymi 2 podstawowymi barwami
 • połączenie barwy żółtej i czerwonej daje kolor pomarańczowy, który na kole barw również leży pomiędzy tymi 2 podstawowymi barwami.

W zależności od ilości jednego lub drugiego koloru podstawowego, kolor pochodny może mieć różne odcienie:

kolory Small

Rodzic ma na palecie farby plakatowe w trzech kolorach. Łączy je ze sobą, rozcieńcza wodą i miesza pędzelkiem. Dzieci obserwują powstałe kolory i podają propozycje tego, co można namalować w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby otrzymujemy kolor zielony, którym można namalować liście; po połączeniu żółtej farby i czerwonej farby powstał kolor pomarańczowy, którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby i czerwonej farby powstał kolor fioletowy, którym można pomalować sylwety krokusów wycięte z kartonu.

• Działanie przyrodnicze Rabata z kwiatami. Sadzonki kwiatów cebulowych, skrzynki, ziemia. Dzieci wysadzają do skrzynek lub na rabatę w ogrodzie wiosenne kwiaty cebulowe.

• Zabawa słowami Dokończ słowo. Dzieci mówią całe słowa związane z wiosną, które z rytmicznym podziałem (na sylaby) ; np.: wio-sna, kro-ku-sy, bo-cian, ża-ba itp.

• Zabawa ruchowa Wiosenna powódź.

Krzesełka, szarfy lub gazety, nagranie odgłosów wody, odtwarzacz CD. Podczas nagrania odgłosów wody dzieci spacerują uważnie, omijając ułożone na podłodze szarfy (kałuże). Gdy nagranie milknie i na hasło: Powódź! – dzieci rozbiegają się i siadają na krzesełkach, unosząc nogi nad podłogę. Zabawę powtarzamy kilka razy.

Karta pracy, cz. 2, nr 10 9( 3-latki)

Dzieci: − rysują po śladach rysunku krokusa, − kolorują go na fioletowo, − oglądają zdjęcia innych kwiatów kwitnących wiosną.

Karta pracy, cz. 2, nr 27( 4-latki )

Dzieci: − rysują po szarych liniach rysunków krokusów, − kolorują jeden z nich na fioletowo, − oglądają zdjęcia innych kwiatów kwitnących wiosną.

• Rozwiązywanie zagadek M. Smułki,

dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski.

Ma długie czerwone nogi, długi dziób.

Choć żabek nie lubi, to czasem je zje. (bocian)

       Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka,

     bo właśnie wołamy na wiosnę... (skowronka)

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach

i choć, nie wiem czemu, robi kółka, to wiadomo, że to... (jaskółka)

     Ptaszek, o którym myślę, boi się huku,

     A oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka )

• Ćwiczenia przy piosence ,,Najpierw Skłon ‘’ Wygibasy z naszej klasy.

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

ŚRODA 15.04.2020r.

TEMAT DNIA : ŻABKI I BOCIAN

Przygotowała Mirosława Skop

   Osłuchanie z piosenką „Zielona wiosna”

 1. 1.Nad brzegiem rzeki żabki siedziały i coś do ucha sobie szeptały.

     Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,        kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum. 2 x

 1. 2.Przyleciał bociek, usiadł na płocie i do drugiego boćka klekoce.

     Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,          kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.2 x

 1. 3.Wszystko usłyszał mały wróbelek i przetłumaczył na ptasie trele.

     Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,         

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.       

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,      

wiosna, wiosna jest już wśród nas.

https:/www.youtube.com/watch? v=VR50rxz_w GM

 • Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

Jak szeptały żaby?

Jak klekotał bociek?

Jakie odgłosy wydawał wróbelek?

Kto jest już wśród nas?

Jaka według was jest wiosna?

CIEKAWOSTKA

Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże, małe ryby i gryzonie. Bociany, nie mogąc upolować żab w zaspokajających ilościach (z powodu znacznych zmian środowiska drastycznie zmniejszyła się liczebność tych płazów), zmieniły swoje upodobania i zaczęły się odżywiać wyżej wymienionymi zwierzętami.

żaba Small

bosiany Small

Karta pracy, cz2, nr 9 - 3 latki

Dzieci:

opowiadają o tym, co robią ptaki wiosną (na podstawie obrazków),

kończą rysować ptaki według wzoru.

Karta pracy ,cz2, nr 26 – 4 latki

Dzieci:

opowiadają o tym, co robią ptaki wiosną (na podstawie obrazków),

kończą rysować ptaki według wzoru.

 • Zabawa ruchowa „Powrót ptaków”

Dzieci swobodnie poruszają się po pokoju ( biegają, skaczą, chodzą, tańczą). Kiedy dorosły powie : ptaki        wracają! , dzieci naśladują lot ptaków i lecą do dorosłego, lub wyznaczone miejsce.

 • Zabawa manualna Robimy gniazdo.

Kawałki miękkich gałązek, siano.

Prosimy, aby dzieci spróbowały uformować z dostępnych materiałów gniazdo dla bociana

 • Wykonanie pracy plastycznej Bocian.

Pasek białego papieru, kawałek czerwonego papieru na dziób bociana, czarna kredka, klej.

Dzieci łączą ze sobą klejem początek i koniec białego paska (tak aby wyszło koło). Doklejają papier w kolorze czerwonym (dziób) i rysują w odpowiednim miejscu oczy. Następnie umieszczają bociana w stworzonym wcześniej gnieździe.

 • Prezentacja multimedialna Życie żaby (np. znajdująca się na stronie internetowej:

https://www. youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E&feature=youtu.be – od 28. sekundy).

Podczas oglądania cyklu rozwojowego żaby dorosły tłumaczy jedynie, jak nazywają się poszczególne etapy (np. skrzek – kijanka – dorosła postać). Można zadać pytanie, na którym etapie żaba zaczyna przypominać postać znaną dzieciom

 • Zabawa dydaktyczna Żaba i bocian.

Kiedy dorosły powie: Bocian!, dzieci wyciągają przed siebie dłonie, naśladują rękami poruszający się dziób bociana. Kiedy powiemy „Żaba!´, dzieci szybko dotykają opuszkami palców obu rąk, próbują naśladować odgłosy żaby.

 

WTOREK 14. 04. 2020 r.

TEMAT: WIOSENNE POWROTY

Przygotowała Beata Halamus

• Zabawa dydaktyczna Gdzie siedzi ptak?

Pluszowa zabawka – ptak.

Dzieci siedzą i przekazują sobie zabawkę – pluszowego ptaka. Witają się z nim delikatnie, głaszcząc go po grzbiecie. Rodzic znajduje w pokoju miejsce dla zabawki i ją tam zostawia. Dziecko wstaje, mówi, gdzie jest ptak (np.: na półce, pod krzesłem, obok... za… nad…), i znajduje dla niego nowe miejsce. Zabawę powtarzamy.

. • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Lusterko dla dziecka. Demonstrujemy prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie.

Fruwający ptak – dzieci dotykają czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi.

Dziobek ptaka – dzieci wypychają wargi do przodu i, na zmianę, zamykają je i otwierają.

Wysiadywanie jaj – język przyklejają za górnymi zębami, nie ruszają nim przez 30 sekund.

Budujemy gniazdko – dzieci przesuwają język po górnej i po dolnej wardze od zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w gnieździe: przyklejają język przy górnych dziąsłach.

Dzięcioł – czubkiem języka uderzają za górnymi zębami.

Zabawa ruchowa. Gra w zielone.

Przedmioty w kolorze zielonym.

Rozmieszczamy w pokoju różne przedmioty w kolorze zielonym.

Pytamy: Grasz w zielone? Dzieci odpowiadają: Gram! R: Masz zielone? Dz.: Mam! Wówczas dziecko musi dotknąć jakiegoś przedmiotu w kolorze zielonym.

• Karta dodatkowa nr 35. Rysuj po śladzie kropek.

• Zabawa z piłką – Piłka gumowa lub gruby balon.

Dzieci odbijają piłkę od podłoża i recytują rymowankę. Jeśli skuszą, to znaczy piłka potoczy się, przekazują ją kolejnej osobie.

Kipi kasza, kipi groch, lepsza kasza niż ten groch.

Bo od grochu boli brzuch, a od kaszy człowiek zdrów.

• Zabawa z pokazywaniem – Moja Ulijanko .

Rodzic ilustruje ruchem rymowankę, a dziecko powtarza.

Moja Ulijanko, klęknij na kolanko,

ujmij się pod boczki,

chwyć się za warkoczki,

umyj się, uczesz się i wybieraj, kogo chcesz.

• Zabawa ruchowa. Ptaki, do gniazd.

Nagranie fragmentu dowolnego utworu muzyki poważnej, odtwarzacz CD, szarfy lub sznurki. Rozkładamy w pokojui szarfy (gniazda), formując z nich koła. Dziecko staje w swoim gnieździe. Rodzic włącza nagranie muzyki – ptaki wyfruwają z gniazd. Na przerwę w muzyce dzieci wracają do gniazd. Zabawę można utrudnić, zabierając dyskretnie co jakiś czas jedną szarfę.

• Ćwiczenia oddechowe. Piórka. Sztuczne piórka lub przycięty jak piórko papierek.

Dzieci otrzymują sztuczne piórka, kładą je na wierzchu dłoni.

Wciągają powietrze nosem i wypuszczają ustami – zdmuchują piórka tak, aby poleciały jak najdalej. Starają się utrzymać je jak najdłużej w powietrzu.

• Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Powrót bociana. Książka (s. 56–57)

.Czytamy opowiadanie.

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło się zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych krajów. – Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek. – Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec. – To jest gniazdo bociana. – Dziadku, tam nikogo nie ma. – Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia. – Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział chłopiec. – Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom. – Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce? – Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może nawet już się wykluły. – I one też kiedyś odlecą? – Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił. – Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek. – Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł. – I dziobów – dodał chłopiec. Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i bociany. – Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają! – Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje. Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe. – Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś? 134 – Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle. – Kle, kle, kle! – powtórzył Olek. Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i przeczytała Olkowi wierszyk: Kle, kle Klekotaniem zbudził bociek całe gniazdo swoich pociech. Kle, kle dzwoni w ptasich główkach niczym głośna ciężarówka! – Znowu tatko tak klekoce, że zarywa boćkom noce? Czemu tatuś nasz kochany taki dziś rozklekotany? Bocian skrzydłem dziób zasłania, sen miał nie do wytrzymania! – Ach, obudźcie mnie już, błagam, bo was chciała połknąć żaba!

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

Zadajemy pytania: − Dokąd pojechał Olek?

− Gdzie miał swoje gniazdo bocian?

− W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?

− Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?

− Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski?

• Prezentowanie zdjęć ptaków powracających do nas wiosną. Zdjęcia: czajki, jerzyka, słowika, szpaka, skowronka, żurawia, jaskółki, bociana. Rodzic pokazuje zdjęcia ptaków i podaje ich nazwy. Dzieci uczą się rozpoznawać ptaki, wskazując wśród zdjęć tego ptaka, którego nazwę się poda. Na każdym zdjęciu wskazują części ptaka wymienione p.: głowę, dziób, oko, tułów, skrzydła, ogon, nogi

ptaki przylatujące na wiosnę Small

Karta pracy, cz. 2, nr 25.

Dzieci: − oglądają obrazek bociana w pętli, − wyszukują wśród obrazków te, które są identyczne, i je zaznaczają,

− naśladują miny i ruchy żab,

− nazywają emocje, jakie one przedstawiają.

Dzieci naśladują: bociany (kle, kle, kle), świerszcze (cyk, cyk, cyk) i pszczoły (bzzz, bzzz, bzzz), wywołane przez Rodzica niego dzieci poruszają się (fruwają) jak ptak lub owad, jednocześnie naśladując jego odgłos.

• Zabawa bieżna Zapach wiosny.

Grzechotka. Dzieci biegają po wyznaczonym terenie. Na dźwięk grzechotki zatrzymują się i wciągają powietrze nosem, a wypuszczają buzią. Zastanawiają się, czy powietrze pachnie wiosną, i mówią, z czym kojarzy im się ten zapach.