PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Grupa: Smerfy (3-4 latki)                     Wychowawca: mgr Anna Krupa

30 marca – 3 kwietnia 2020 r.                Tematyka: Wiosenne powroty

 

PIĄTEK

Temat dnia: Kto do nas wraca na wiosnę

Przypominamy piosenkę Zielona wiosna

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

Ćwiczenie ortofoniczne Głosy ptaków.

Dorosły naśladuje głosy ptaków (np.: kle, kle, ćwir, ćwir): szybko, wolno, cicho, głośno. Dzieci powtarzają za nim.

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wiosenne powroty.

Dorosły recytuje (lub czyta) wiersz, w odpowiednich momentach pokazując obrazek właściwego ptaka.

Przyszła wiosna,

a tuż za nią

ptaki przyleciały.

Teraz będą

jak co roku

gniazda zakładały.

Bocian lubi

patrzeć z góry –

dom ma na topoli.

Za to żuraw

wśród mokradeł

raczej mieszkać woli.

A jaskółka

gdzieś pod dachem

gniazdko swe zakłada.

Zaś kukułka

swoje jajka

niesie do sąsiada.

Tyle ptaków

powróciło

do nas razem z wiosną!

W dużych gniazdach,

małych gniazdkach

niech pisklęta rosną!

Ptakie wiersz

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

Jakie ptaki są wymienione w wierszu?

Gdzie znajduje się dom bociana?

Jak myślicie, co to są mokradła?

Gdzie zakłada gniazdko jaskółka?

Co robi z jajkami kukułka?

Jak się nazywają dzieci ptaków?

Zabawa matematyczna Żabki w stawie.

Dla dziecka: niebieska kartka w kształcie stawu (owalna), 5 obrazków żabek (lub kolorowych zakrętek, kapsli, pisanek, klocków. Dorosły prosi, aby dzieci umieściły w stawie dwie żabki. Doskoczy do nich jeszcze jedna żabka. Ile jest teraz żabek? Dorosły może modyfikować w dowolny sposób zarówno liczbę dodawanych, jak i odejmowanych obrazków żabek.

Kończenie zdania: Ptaki wracają do Polski z ciepłych krajów, bo...

Dorosły wysłuchuje wszystkich odpowiedzi. Jeżeli jakaś jest niepoprawna (np. ...bo tak chcą), próbuje na­kierować dziecko na prawidłowy tok myślenia.

Zabawa dydaktyczna Zobacz, gdzie jest.... (maskotka, zabawka lub obrazek jaskółki)

Dorosły prosi, aby dziecko położyło gdzieś swój obrazek/maskotkę/zabawkę. Następnie dzieci wra­cają na dywan i opowiadają, gdzie jest ich obrazek, używając słów określających położenie przedmio­tów w przestrzeni (na, pod, obok, w, przed, za itp.).

Zabawa ruchowa Powrót ptaków.

Dzieci swobodnie poruszają się po pokoju (biegają, skaczą, chodzą, tańczą). Kiedy dorosły powie: Ptaki wracają!, dzieci naśladują lot ptaków i lecą do dorosłego (lub w wyznaczone miejsce).

Rozwiązywanie zagadek M. Smułki, dotyczących ptaków powracających na wiosnę do Polski. (ptaki przestawione na obrazku powyżej – po odgadnięciu zagadki dziecko może wskazać odpowiedniego ptaka)

Ma długie czerwone nogi,

długi dziób.

Choć żabek nie lubi,

to czasem je zje. (bocian)

Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka,

bo właśnie wołamy na wiosnę... (skowronka)

Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach

i choć, nie wiem czemu, robi kółka,

to wiadomo, że to... (jaskółka)

Ptaszek, o którym myślę, boi się huku,

a oprócz tego często woła: kuku, kuku. (kukułka)

Ćwiczenia gimnastyczne Kto szybciej?

Zachęcamy do ćwiczeń rodziców lub rodzeństwo, gdyż współzawodnictwo sprawia, ze dzieci chętniej ćwiczą.

Kto szybciej umie...

 • Podskakiwać na paluszkach jak mała piłeczka?
 • Robić pajacyki?
 • Biegać w miejscu?
 • Skakać na jednej nodze.............. i na drugiej nodze?
 • Położyć się na plecach..... i wstać?
 • Kręcić biodrami (ręce na biodrach nogi proste, głowa wyprostowana)

Przypomnienie wyglądu i znaczenia cyfr 1,2,3 poznanych w przedszkolu.

Możemy przygotować tackę (zwykłą kuchenną) i wysypać na niej cienką warstwę kaszy manny/ryżu/lub piasku, sznurówkę i wałek z plasteliny.

Dziecko wodzi palcem po kartce kreśląc cyfrę 1 (od góry zaczynamy na kółku i jedziemy tam gdzie pokazuje strzałka mówiąc: lekko w bok i do góry a potem prosto na dół)., następnie kreśli ją palcem na tacce z kaszą manną, układa sznurek w kształcie cyfry 1, i wałeczek z plasteliny układa w kształt cyfry 1, wodzi po nich palcem. Przy tym cały czas powtarzamy, że jest to cyfra jeden, która oznacza, że czego mamy jeden. Mówimy też je coś jest pierwsze. Dopiero potem dziecko ołówkiem poprawia po śladzie cyfrę i łączy ja z odpowiednim obrazkiem.

IMG 20200402 133035 Small

Robimy chwilę przerwy, dziecko odpoczywa lub nawet przenosimy kolejną cyfrę na następny dzień.

Z każdą cyfrą powtarzamy ćwiczenia.

123

 

CZWARTEK

Temat dnia: Ptasie trele

Angielski:

Hello – witamy się

Liczymy po angielsku palce u jednej ręki: One, two, three, four, five. (dorosły liczy palce i wypowiada nazwy liczb po angielsku)

I u drugiej ręki: One, two, three, four, five. (dorosły liczy palce i nazywa liczby razem z dzieckiem.

Teraz liczymy podskoki - 5 (dorosły mówi, dziecko skacze).

Liczymy przysiady -5 (dorosły i dziecko liczą wspólnie)

Liczymy obroty – 5 (dziecko próbuje liczyć samo).

Piosenka po angielsku o liczeniu palców (skupiamy się na razie tylko na liczeniu do 5)

https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg

Clap your hands – dziecko klaszcze w dłonie

Stamp your feet – dziecko tupie nogami

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=clap+your+hands

Ćwiczenia grafomotoryczne Skoki żabki.

Arkusz szarego papieru, zielony mazak lub pastele olejne, sylweta zielonej żaby.

Na dużym arkuszu papieru zawieszonym na ścianie lub położonym na podłodze dorosły przykleja z lewej strony sylwetę zielonej żaby i rysuje szlaczek z linii zaokrąglonych od góry imitujący skoki żaby, tworząc małe, a potem coraz większe skoki żaby. Dzieci rysują podobny szlaczek w powietrzu. Następnie podchodzą do arkusza i rysują grubym zielonym mazakiem po zaznaczonym śladzie.

Można też wykorzystać kartę pracy. Dziecko wodzi palcem po szlaczku namalowanym na kartce, następnie kreśli szlaczek w powietrzu, na koniec rysuje szlaczek ołówkiem na kartce.

grafomotoryka skoki

Zabawa ruchowa Gram w kolory.

Tamburyn, grzechotka lub dowolna muzyka i klaśnięcia

Dzieci biegają po sali, dorosły gra na tamburynie. Gdy uderza 4 razy wolno w instru­ment dzieci dotykają w sali czegoś w kolorze zielonym., 3 razy – czegoś czerwonego, 2 razy – czegoś niebieskiego (można wymienić kolory dostosowując je do kolorów jakie mamy w otoczeniu), oczywiście wcześniej ustalamy z dzieckiem hasła i pokazujemy jak będziemy uderzać i ile razy.

Zabawa dydaktyczna Przeczenia.

Dzieci dopowiadają przeczenia do podanych przez N. słów: nieszybki (wolny), nieciepły (zimny), nie­mały (duży), niestary (młody), niemokry (suchy), niewesoły (smutny), niedaleki (bliski), niebiedny (bo­gaty), niedługi (krótki) itp.

Zabawa ruchowa Co lata?

Dzieci naśladują ruch i odgłosy rzeczy które latają, dorosły wypowiada nazwę i prezentuje jak dziecko ma się poruszać i jaki odgłos wydawać. np.:

Ptak – dzieci chodzą machają rękami jak skrzydłami – naśladują odgłosy różnych ptaków np. kle kle, ćwir ćwir, fiu fiu, kra kra itp.

Samolot – dzieci biegają z szeroko rozłożonymi rękami – naśladują odgłos samolotu np. brrrrrr

Rakieta – dzieci biegają z rękami złożonymi nad głową – naśladują odgłos rakiety np. wziuuuu

Helikopter – Dzieci chodzą i kręcą ręką jak śmigłem helikoptera – naśladują odgłos np. trrrr

Ćwiczenia logopedyczne (każde ćwiczenie powtarzamy kilka razy)

 • Dziecko naśladuje odgłos jadącego auta ruszając wargami – brrrrrr,
 • Wyciąga język do przodu i chowa do buzi,
 • Językiem próbuje dotknąć nosa i brody (zwracamy uwagę aby koniuszek języka unosił się w górę i w dół)
 • Maluje sufit (podniebienie) w buzi pocierając koniuszkiem języka o podniebienie)
 • Liczy żeby górne – koniuszkiem języka dotyka po kolei każdego zęba
 • Liczy zęby dolne - koniuszkiem języka dotyka po kolei każdego zęba
 • Kląska językiem – naśladuje tętent koni.

Dorosły objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski f.

Głoska f jest głoską wargowo-zębową, powstaje przez zbliżenie górnych zębów do dolnej wargi i wy­puszczenie powietrza przez powstałą w ten sposób szczelinę.

Dorosły zwraca uwagę, aby przy wymawianiu głoski f nie wybrzmiewała dodatkowo głoska y. Dzieci po­wtarzają za N. głoskę f, kontrolując w lusterku pracę języka.

Ćwiczenia ortofoniczne z zastosowaniem wiersza B. Szelągowskiej Ptasie trele.

Dorosły czyta wiersz i pyta dzieci: Czym zajmowały się ptaki? Powtarza wiersz, a dzieci powtarzają fragment tekstu: Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.

Znów nastała wiosna!

Ptaki nadlatują.

A co będą robić?

Gniazda pobudują.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Na drzewach wysoko

albo w trawie – nisko.

Tak by do swych piskląt

zawsze miały blisko.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Gdy skończą budować,

jajeczka w nich złożą.

By było im ciepło,

na nich się położą.

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

Wykluły się wreszcie

z jajeczek pisklęta

i każdy maluszek

te trele pamięta!

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni

Ćwiczenie słuchu fonematycznego do głoski f.

Dorosły podaje przykłady słów, a dzieci mają za zadanie klasnąć, gdy usłyszą słowo z głoską f na początku. Przykładowe słowa: autobus, foka, kompot, farby, figury, pędzel, woda, flaga, Filip, Ola, itp.

Ptaki budują gniazda – zabawa ruchowa ćwicząca prawidłowy tor oddechowy

Kilka małych zielonych karteczek, instrument lub muzyka do biegu

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo

Dorosły zamienia dzieci w ptaki, które budują gniazda i w swoich dziobach noszą trawy i patyczki. Dziecko otrzymuje małą zieloną karteczkę, którą trzyma między zaciśniętymi wargami. Kiedy słychać muzykę, ptaki fruwają, a kiedy przestaje grać – ptaki się zatrzymują. Zabawę powtarzamy 4 razy.

Ta zabawa wspaniale ćwiczy również tor oddechowy, ponieważ dziecko, zaciskając karteczkę warga­mi, jest zmuszone do oddychania nosem.

Przypominamy piosenkę Zielona wiosna

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

Historyjki obrazkowe dla 3 latków

Dzieci opowiadają co widzą na obrazkach. W jednej historyjce pomieszały się obrazki, czy dziecko będzie potrafiło gdzie i czy wskaże prawidłową kolejność?

Wiosna historyjki

 

ŚRODA

Temat dnia: Malowane wiosenne kwiaty

Zabawa ćwicząca spostrzeganie – Ence-pence.

Dorosły, z rękami schowanymi za plecami, ukrywa mały przedmiot (guzik, pionek, monetę itp.) w jednej dłoni. Mówi do dziecka: Ence-pence, w której ręce? i pokazuje zaciśnięte pięści. Dziecko lekkim klepnięciem wskazuje dłoń, w której jest ukryty przedmiot. Jeśli trafi zamieniają się rolami, a jeśli nie zgaduje ponownie.

Przypomnienie piosenki Zielona wiosna(sł. i muz. D. i K. Jagiełło). Dziecko próbuje śpiewać pierwszą zwrotkę.

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

Wiosenne układanie

Kolorowe kredki, klocki itp

Dorosły układa z kolorowych rzeczy wzory do powtórzenia przez dzieci. Głośno nazywa, liczy i układa patyczki w danym kolorze, np. po dwa, po trzy, po cztery (po pięć), w kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym. Dzieci samodzielnie układają barwne chodniczki według wzoru.

Karty pracy 4 latki (zielona) str.27

Karty pracy 3 latki (żółta) str. 10

Wiosenne kwiaty

Dzieci oglądają wiosenne kwiaty (na żywo, na zdjęciu)

Wypowiadamy ich nazwy (dzielimy je na sylaby), określamy ich kolory (zapachy).

Szczególną uwagę poświęcamy hiacyntom, mówimy jakie mogą mieć kolory i że pachną bardzo intensywnie.

wiosenne kwiaty

Eksperymenty plastyczne: Jak powstają kolory wiosny?

Farby plakatowe: żółta, niebieska, czerwona, pędzle, woda,

Rodzic ma na palecie farby plakatowe w trzech kolorach. Łączy je ze sobą, rozcieńcza wodą i miesza pędzelkiem. Dzieci obserwują powstałe kolory i podają propozycje tego, co można namalować w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby otrzymujemy kolor zielony, którym można namalować liście; po połączeniu żółtej farby i czerwonej farby powstał kolor pomarańczowy, którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby i czerwonej farby po­wstał kolor fioletowy

Hiacynty – praca plastyczna

Na kartce papieru malujemy 3 łodygi (można namalować tez liście i trawę), Wykorzystując wymieszane i rozcieńczone we wcześniejszym zadaniu farby, moczymy w nich szyjkę butelki i odciskamy wokół namalowanej łodygi. Można tez użyć korka lub stempli w kształcie kwiatów.

hiacynty 2 Small

Dokończ rytm

Kolorowe klocki, kredki, sztućce (wszystkie przedmioty których mamy kilka w danym rodzaju). Gdy ułożymy rytm – przynajmniej trzy segmenty - dotykamy każdego elementu i nazywamy go. Rytmy dostosowujemy do możliwości i zainteresowania dziecka – warto zacząć od tych najprostszych 2 elementowych, jeśli dziecko dobrze sobie radzi coraz bardziej komplikujemy rytmy.

 • Rodzic układa rytmy z przedmiotów np. klocków – czerwony, niebieski, czerwony, niebieski (powtórzenie segmentu przynajmniej 3 razy). Zadaniem dziecka jest dokończenie rytmu.
 • Następnie trochę utrudniamy rytm np ze sztućców. Widelec, widelec, łyżeczka, łyżka i powtarzamy segment przynajmniej trzy razy. Zadaniem dziecka jest dokończyć rytm.
 • Układamy rytm np. żółty, żółty, niebieski, żółty, żółty, niebieski (powtarzamy segment kilka razy następnie prosimy by dziecko zamknęło oczy i zabieramy jakiś element ze środka. Zadaniem dziecka jest powiedzieć jakim elementem trzeba uzupełnić „dziurę”.
 • Rodzic prezentuje rytm np. klaśnięcie, uderzenie o kolana, klaśnięcie – zadaniem dziecka jest powtórzenie rytmu.

Ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu:

Dziecko ma gołe stopy.

 • Dziecko chodzi na palcach, piętach, bokach stóp (kilka chwil i na zmianę).
 • Dziecko staje na gazecie i za pomocą palców u stóp rozrywa gazetę na kawałki.
 • Potarganą gazetę dziecko zbiera za pomocą palców u stóp do pojemnika.
 • Dziecko siada i podpiera się z tyłu rękami, nogi są z przodu zgięte w kolanach. Dziecko toczy stopą butelkę raz jedną nogą, raz drugą, do przodu i do tyłu. To samo ćwiczenie można zrobić z piłeczką tocząc ją w kółko.

 

WTOREK

Temat dnia: Żabki i bocian

Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie.

Gdy dorosły wysoko podniesie rękę, dzieci głośno naśladują klekotanie bociana. Gdy ją opuści cichutko klekoczą.

 

Słuchanie odgłosów przyrody.

Klekotanie bocianów: https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w

Rechotanie żab: https://www.youtube.com/watch?v=z5WrIKGVzZQ

Dzieci określają czy bardziej podobają im się odgłosy wydawane przez bociany czy przez żaby i dlaczego.

 

Żaby i bociany – zabawa ruchowa

Dziecko tańczy do piosenki Żabka mała: https://www.youtube.com/watch?v=izADG1N989c

Dorosły zatrzymuje muzykę i mówi hasło bocian lub żaba.

Na hasło bocian dzieci ruszają rękami jak dziobem i chodzą podnosząc wysoko nogi mówią kle kle kle, na hasło żaba dzieci skaczą jak żabki wołają kum kum kum. Po chwili dorosły znów puszcza muzykę a dziecko wraca do przerwanego tańca.

Osłuchanie z piosenką Zielona wiosna (sł. i muz. D. i K. Jagiełło).

Dzieci uczą się piosenki na pamięć.

Nad brzegiem rzeki żabki siedziały

i coś do ucha sobie szeptały.

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,

kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum.

2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie

i do drugiego boćka klekoce.

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek

i przetłumaczył na ptasie trele.

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,

wiosna, wiosna jest już wśród nas.

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

 • Jak szeptały żaby?
 • Jak klekotał bociek?
 • Jakie odgłosy wydawał wróbelek?
 • Kto jest już wśród nas?
 • Jaka według was jest wiosna?

Bociany – określanie różnic i podobieństw

Dorosły prezentuje obrazki i kilkakrotnie powtarza nazwę każdego z ptaków. Kolejne działanie to wskazanie różnic (np. w upierzeniu) i podobieństw w wyglądzie ptaków (np. długi dziób). Dzieci mogą się również zastanowić, od czego wzięły się nazwy bocianów i którego bociana widujemy w Polsce najczęściej.

Bociany

Ciekawostka o bocianach

Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże, małe ryby i gryzonie. Bociany, nie mogąc upo­lować żab w zaspokajających ilościach (z powodu znacznych zmian środowiska drastycznie zmniej­szyła się liczebność tych płazów), zmieniły swoje upodobania i zaczęły się odżywiać wyżej wymie­nionymi zwierzętami.

Karta pracy 4 latki (zielona) – str. 26

Karta pracy 3 latki (żółta) – str. 9

Życie żaby – filmik edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=HJsDVkyep_E&feature=youtu.be

Cykl zycia zaby

Bocian idzie – zabawa ruchowa

Dziecko skacze jak żabka i kumka, gdy dorosły powie Bocian idzie dziecko zatrzymuje się w bezruchu. Gdy jednak się poruszy bocian (dorosły) „zjada” żabkę, jeśli żaba się nie poruszyła zabawa toczy się dalej.

 

PONIEDZIAŁEK

Temat dnia: Powroty ptaków

Zadania po angielsku

Rodzic wypowiada słowa a dziecko wykonuje zadanie:

Turn around – obraca się wokół własnej osi

Sit down – dziecko siada na podłodze

Stand up – dziecko wstaje

Close your eyes – dziecko zamyka oczy

Hands up – dziecko podnosi ręce do góry

Run – dziecko biegnie w miejscu

Swim – dziecko naśladuje rękami ruch pływania

Jump – dziecko podskakuje w miejscu

Tłumacz – wpisujemy szukaną frazę, po wciśnięciu enter od razu wyskakuje tłumaczenie oraz wymowa w języku angielskim (czasem nawet obrazki)

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=turn+around

Powtórzenie nazw kolorów po angielsku: Piosenka Colors Song:
https://www.youtube.com/watch?v=7_Zzw96qJ1Y

Jaki to kolor: Dziecko i dorosły siadają naprzeciwko siebie, dorosły trzyma piłkę, pluszaka lub inną zabawkę którą można rzucać. Dorosły rzuca do dziecka zabawkę wypowiadając nazwę koloru, dziecko odrzuca piłkę mówiąc nazwę tego koloru po angielsku. (dodatkowo dziecko może wskazywać gdzie w swoim otoczeniu widzi ten kolor.

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy język, wargi, żuchwę.

Lusterko dla dziecka.

Dorosły demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń powtarzając je kilkakrotnie.

Fruwający ptak – dzieci dotykają czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi.

Dziobek ptaka – dzieci wypychają wargi do przodu i, na zmianę, zamykają je i otwierają.

Wysiadywanie jaj – język przyklejają za górnymi zębami, nie ruszają nim przez 30 sekund.

Budujemy gniazdko – dzieci przesuwają język po górnej i po dolnej wardze od zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w gnieździe: przyklejają język przy górnych dziąsłach.

Dzięcioł – czubkiem języka uderzają za górnymi zębami.

Zabawa dydaktyczna Gdzie siedzi ...?

(potrzebny pluszak lub inna zabawka (wybieramy ją razem z dzieckiem) oraz krzesło lub stolik)

Zabawę poprzedzamy ćwiczeniem: Umieszczamy zabawkę na krześle i pytamy gdzie jest zabawka – dziecko mówi na krześle, następnie prosimy aby dało zabawkę pod krzesło, obok krzesła, za krzesło, nad krzesło, przed krzesło (sprawdzamy czy dziecko rozumie znaczenie przyimków)

Dziecko zakrywa oczy, a w tym czasie dorosły umieszcza pluszaka gdzieś w pokoju (nie koniecznie trzeba go chować, może być na widoku). Dziecko odsłania oczy i odnajduje pluszaka – mówi gdzie się on znajduje (np.: na półce, pod krzesłem, obok... za… nad…)

Piosenka – Wiosna w ogródku. Przypomnienie. Dziecko może ilustrować ruchem treść piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag

Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Powrót bociana.

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło się zapach nad­chodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych krajów.

– Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek.

– Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec.

– To jest gniazdo bociana.

– Dziadku, tam nikogo nie ma.

– Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia.

– Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział chłopiec.

– Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom.

– Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce?

– Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może nawet już się wykluły.

– I one też kiedyś odlecą?

– Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił.

– Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek.

– Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł.

– I dziobów – dodał chłopiec.

Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i bociany.

– Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają!

– Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje.

Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe.

– Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś?

– Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle.

– Kle, kle, kle! – powtórzył Olek.

Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i przeczytała Olkowi wierszyk:

Kle, kle

Klekotaniem zbudził bociek

całe gniazdo swoich pociech.

Kle, kle dzwoni w ptasich główkach

niczym głośna ciężarówka!

– Znowu tatko tak klekoce,

że zarywa boćkom noce?

Czemu tatuś nasz kochany

taki dziś rozklekotany?

Bocian skrzydłem dziób zasłania,

sen miał nie do wytrzymania!

– Ach, obudźcie mnie już, błagam,

bo was chciała połknąć żaba!

Rozmowa na podstawie opowiadania:

 • Dokąd pojechał Olek?
 • Gdzie miał swoje gniazdo bocian?
 • W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?
 • Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?
 • Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do Polski

Prezentowanie zdjęć ptaków powracających do nas wiosną. – dostępne w internecie

Zdjęcia: czajki, jerzyka, słowika, szpaka, skowronka, żurawia, jaskółki, bociana.

Rodzic pokazuje zdjęcia ptaków i podaje ich nazwy. Dzieci uczą się rozpoznawać ptaki, wskazując wśród zdjęć tego ptaka, którego nazwę poda rodzic. Na każdym zdjęciu wskazują części ptaka: głowę, dziób, oko, tułów, skrzydła, ogon, nogi.

Ptaki odlatujące

 

Zwiastuny wiosny – dorosły czyta dziecku napisy z prezentacji i przypomina o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną.

https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k

Zabawa ruchowa do piosenki – Żabka mała

https://www.youtube.com/watch?v=izADG1N989c

Karta pracy – 4 latki (zielona) str. 25

Propozycja pracy plastycznej – Żabka Techniką origami płaskiego z kół.

Wycinamy koła z zielonego papieru kolorowego (lub kartki pomalowanej zieloną farbą/pokolorowanej) i składamy wg wzoru:

eb0ff37886dfd0c549db0b6d6f973fde