PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 

Ważna informacja!
Informujemy, że w przedszkolu dostępna jest lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola nr 3 na rok szkolny 2019/2020. Jednocześnie informujemy, że warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego jest złożenie, przez rodzica, oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do 10.04.2019 roku. Dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola. Druki do pobrania u wychowawców.