PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
Prosimy Rodziców, których dzieci uczęszczają do naszego przedszkola o wypełnienie w dniach od 21 do 27 lutego Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.