PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

10 marca 2020 w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci „Poznajemy tajemnice wody”, przeprowadzone przez pracowników PWiK Sp. z o.o. w Tarnowkich Górach w ramach rozpowszechniania wiedzy ekologicznej. Było to spotkanie w formie prelekcji powiązanej z prezentacją multimedialną dotyczącą oszczędnego korzystania z wody. Dzieci miały też okazję uczestniczyć w prostych i bezpiecznych doświadczeniach chemicznych i zaobserwować działanie oczyszczalni ścieków. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę.