PRZEDSZKOLE NR 3
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

W styczniu obchodzimy dwa bardzo ważne dni - Dzień Babci oraz Dzień Dziadka.

W każdej z przedszkolnych grup odbyły się obchody tych waznych dni. Dziadkowie i babcie tłumnie przybyli, aby oglądać występy swoich wnuków. Dzieci wraz z wychowawczyniami przygotowali programy artystyczne, upominki oraz słodkie poczęstunki. Spotkanie u Odkrywców odbyło się 27 stycznia, u Krasnoludków 29 stycznia u Smerfów 30, a u Misiów 31 stycznia.

Na twarzach babć i dziadków molwały się duma oraz wzruszenie.